Provincie actualiseert ToekomstAgenda en bouwt strategische kennisfunctie uit

Gepubliceerd op 22 april 2020De nieuwste update is beschikbaar van de Toekomstagenda Zuid-Holland, de concernbrede agenda voor langetermijn sectoroverstijgende onderzoeken en verkenningen.

In 2020 worden toekomstonderzoeken uitgevoerd over biodiversiteit, artificial intelligence en het mkb, de Noordzee, duurzame binnenvaart en ondermijning.

De ToekomstAgenda is één van de provinciale instrumenten voor sectoroverstijgende kennis. Gedeputeerde Staten willen de activiteiten en instrumenten rond de strategische kennisfunctie verder uitbouwen en meer met elkaar in samenhang brengen. Dat staat in de brief en notitie die zij aan Provinciale Staten hebben gestuurd.


Meer informatie

Lees hier de update van de Toekomstagenda.