Provincie: groene waterstof vooral voor industrie en transport

Gepubliceerd op 30 april 2020Groene waterstof speelt een sleutelrol bij de transitie naar duurzame industrie en mobiliteit. Daarom ontwikkelde de provincie een waterstofvisie voor Zuid-Holland.

Waterstof maakt het mogelijk om (duurzaam opgewekte) elektriciteit op te slaan en te transporteren over langere afstand. Daarom heeft groene waterstof een sleutelrol in de toekomst van duurzame energie en grondstoffen. Met name voor Zuid-Holland, met veel intensieve industrie, mobiliteit, kennis en toegangspoort naar Europa is de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie van groot belang.

6 prioriteiten voor Zuid-Holland

In de waterstofvisie staan zes prioriteiten waar de provincie zich in de coalitieperiode 2019-2023 met name voor wil inzetten:

  1. De verdere ontwikkeling van de productie van groene waterstof
  2. De haven als hub voor import en doorvoer van waterstof
  3. De ontwikkeling van een open toegankelijke waterstofinfrastructuur (bijvoorbeeld pijpleidingen)
  4. Verdere ontwikkeling van de vraag naar waterstof als grondstof en energiedrager voor de industrie
  5. De ontwikkeling van waterstof als energiedrager voor mobiliteit: met name zwaar vervoer op langere afstand, bijvoorbeeld vrachtwagens en binnenvaartschepen
  6. De rol van waterstof in het energiesysteem: energie bufferen (reserve houden) en transporteren om pieken in vraag en aanbod op te vangen (balanceren)

Hoewel de provincie wel een pilot ondersteunt in Stad aan ’t Haringvliet om kennis over op te doen rond de inzet van waterstof in woonwijken, is grootschalige inzet in steden en woonwijken op korte termijn geen prioriteit. Daarvoor is nog veel verdere innovatie en ontwikkeling nodig.

Lees hier de waterstofvisie.