Provincie Zuid-Holland helpt financieel en met menskracht in corona-tijd

Gepubliceerd op 16 april 2020De provincie Zuid-Holland werkt er hard aan het leed door de coronacrisis voor iedereen zoveel mogelijk te verzachten. Gedeputeerde Staten bieden de uitgestoken hand ook aan andere overheden, blijkt uit de jongste brief van hen aan Provinciale Staten.

Vooral kleine ondernemers zijn de dupe van de coronacrisis. Gedeputeerde Staten willen ambassadeurs inzetten om nieuwe samenwerkingen te organiseren tussen ondernemers. Bestaande samenwerkingen krijgen steun. Daarnaast wordt gewerkt aan een kennisnetwerk van gemeenten en MKB’ers om ondernemers te helpen bij digitalisering. Hoe dat in de praktijk eruit komt te zien wordt door alle partijen snel verder uitgewerkt.

Gedeputeerde Staten proberen zoveel mogelijk de woningbouw op gang te houden en de ontwikkeling van gebieden. Als het mogelijk is worden versneld vergunningen afgegeven en er is extra inzet van de Vliegende Brigade. Dat is een team van ingehuurde experts dat maatwerk kan bieden bij woningbouw en de ontwikkeling van een gebied.

Het opleggen van leges door de provincie wordt voorlopig uitgesteld. Leges zijn vergoedingen voor het werk dat de provincie uitvoert. Vervoersbedrijven bij wie het aantal betalende reizigers door de crisis fors is teruggelopen kunnen rekenen op financiële steun.

Helpende hand

De provincie helpt medeoverheden tijdens de crisis. Het afgelopen Paasweekeinde hielpen handhavers van de Dienst Beheer en Infrastructuur bij het in goede banen leiden van het verkeer op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. De gemeenten hadden hierom gevraagd. Daarnaast hebben collega’s toezicht gehouden op recreatieve vaarroutes zoals de Kagerplassen en de Braassemermeer. Naast deze extra inzet informeren ze tijdens hun inspectierondes (vaar)weggebruikers actief over de coronamaatregelen.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het werk op het provinciehuis. Voor sommige medewerkers is daardoor minder werk, terwijl collega’s op andere afdelingen extra hulp kunnen gebruiken. Sinds deze maand heeft de ambtelijke organisatie van de provincie een ‘Marktplaats Zuid-Holland’ opgezet. Op dit platform komen vraag en aanbod bij elkaar. Ook kan er gekeken worden of provinciale medewerkers bijvoorbeeld gemeenten kunnen helpen.