Vaststelling herziene begroting 2020 door Provinciale Staten

Gepubliceerd op 22 april 2020Provinciale Staten (PS (Provinciale Staten)) van Zuid-Holland gaven vandaag hun akkoord voor de herziene begroting van 2020. De begroting kent een nieuwe opzet die aansluit op de 7 ambities* (zie verderop) uit het coalitieakkoord. Ook is er voor het eerst gebruik gemaakt van infographics om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Omdat de herziening al een ingezet proces was, zijn mogelijke veranderingen als gevolg van de coronacrisis nog niet opgenomen.

Coronacrisis

Gedeputeerde Jeannette Baljeu (Financiën) is tevreden met de vaststelling van de begroting: “Het is duidelijk dat roerige tijden zijn aangebroken als gevolg van de coronacrisis, maar eerder ook al met de stikstofproblematiek. De vaststelling van de begroting biedt een zekere houvast en laat zien wat we willen als provincie. Maar dat wil zeker niet zeggen dat er geen wijzigingen meer zullen gaan komen.”

Budgetrecht

Met het oog op de coronacrisis wordt waar nodig - bij de voorjaarsnota 2020, de kadernota 2021 dan wel tussentijds - een aanpassing gedaan op basis van dan bestaande inzichten, zo benadrukte Baljeu al eerder. “Uiteraard zal dit vanwege het budgetrecht via Provinciale Staten verlopen.

Ambities

*De zeven ambities zoals opgenomen in de begroting zijn: 1. Samen werken aan Zuid-Holland, 2. Bereikbaar Zuid-Holland, 3. Schone Energie voor iedereen, 4. Concurrerend Zuid-Holland, 5. Versterken natuur in Zuid-Holland, 6. Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland, 7. Gezond en veilig Zuid-Holland.

Deze ambities zijn, elk met hun eigen kleur, duidelijk terug te vinden in de infographics, met de bijbehorende beschikbare financiën. De provincie haalde eerder ideeën op bij bewoners, ondernemers en medeoverheden. Provinciale Staten gaf eind 2019 al input.

Rode draad

Volgens Baljeu zijn er meerdere rode draden te ontdekken in de begroting: “Zo heeft de energietransitie invloed op meerdere maatschappelijke opgaven, evenals thema’s als circulair en digitalisering.”

Wilt u de verzamelde data en infographic raadplegen, ga dan naar de begrotingswebsite.