€10 miljoen subsidie voor innoverende mkb-bedrijven Zuid-Holland

Gepubliceerd op 15 april 2021


In totaal 45 innoverende mkb-bedrijven - verdeeld over verschillende topsectoren - krijgen van de provincie Zuid-Holland €10 miljoen subsidie voor een zogeheten R&D samenwerkingsproject. De subsidies maken deel uit van de regeling mkb-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken stelden in 2020 samen €15 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Door de technische- en innovatieve kracht van deze bedrijven krijgen de economie en de werkgelegenheid in Zuid-Holland op vele terreinen nieuwe impulsen. De provincie Zuid-Holland stimuleert innovatie in het mkb in de verwachting dat deze projecten gaan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg. Uiteindelijk beoogt de provincie dat deze innovaties ook doorwerken in de transitie en vernieuwing bij traditionelere bedrijven.

Technische vernieuwingen

Enkele voorbeelden van de verscheidenheid aan projecten op terreinen die variëren van gezondheid, bouw tot logistiek en energie: een methode voor het detecteren van epilepsie; sensoren voor het herkennen van (beginnende) scheuren in stalen bouwconstructies; beschermingstechnologie tegen hand- en polsfracturen; fysische technieken voor drinkwaterproductie.

R&D samenwerkingsprojecten

De R&D samenwerkingsprojecten ontvangen tot maximaal €200.000 subsidie voor een klein project en tot maximaal €350.000 subsidie voor een groot project. De subsidie bestaat uit maximaal 35% van de projectkosten. Een van de vereisten is dat het gaat om een samenwerking tussen 2 of meer mkb-ondernemingen. Het project dient een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling te zijn of een combinatie hiervan.

Gedeputeerde de Zoete (Economie): “Deze bedrijven laten zien wat de kracht van innovatie toevoegt aan de potentie en de economische groei van Zuid-Holland. Door hun samenwerking, de hoogwaardige kennis en kunde die ze inzetten en de baanbrekende producten die dit oplevert, zijn ze Zuid-Hollands belofte voor een betere toekomst op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en innovatie. Ik hoop dat deze samenwerkingsverbanden en al die andere innovatieve mkb’ers hun kansen weten te verzilveren en onze samenleving weten te verrijken met innovatieve producten en mooie nieuwe banen.”

Aanvragen 2021

Zuid-Holland, de overige provincies en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stellen ook in 2021 de MIT-regeling weer open voor innovatieve ondernemers. Er is wel een gewijzigde regeling van kracht. Op www.pzh.nl/mitzh is hier meer informatie over te vinden. Vanaf 2021 sluiten we met deze subsidieregeling aan bij het landelijke Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Dat heeft geresulteerd in een nieuw beleidskader voor de MIT-regeling. Onder dit nieuwe kader kan vanaf 20 april 2021 09.00 een haalbaarheidsproject worden aangevraagd en vanaf 1 juni 2021 09.00 een R&D samenwerkingsproject. Mkb’ers die een project willen indienen, worden geadviseerd met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid rekening te houden. Voor de haalbaarheidsprojecten is er ruim €4 miljoen beschikbaar en voor de R&D samenwerkingsprojecten is er ruim €10 miljoen beschikbaar.

Achtergrond

In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling mkb-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie vindt u op de website rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling.