Hackathon voor doorbraak gebruik Hollandse schapenwol als isolatiemateriaal - Reacties

Gepubliceerd op 15 april 2021


Drie teams van ondernemers, onderzoekers en ontwerpers onderzoeken de mogelijkheden voor de toepassing van schapenwol als isolatiemateriaal. De provincie Zuid-Holland heeft samen met gemeente Rotterdam het initiatief genomen voor een hackathon die door de circulaire hub BlueCity wordt georganiseerd. Een hackathon is een evenement waarbij deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen te verzinnen rondom een vraagstuk.

In Nederland worden schapen ingezet voor bijvoorbeeld natuurlijke begrazing of zuivel. Ook leveren schapen wol, maar liefst 2 miljoen kilo per jaar. Daarvan wordt 95% niet gebruikt. Zonde, zeker als je bedenkt dat grondstoffen steeds schaarser worden. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar biobased bouwmaterialen vanwege klimaat-, energie- en circulaire opgaven. Zo wil bijvoorbeeld ook de provincie Zuid-Holland in 2050 volledig circulair zijn.

Een oproep leverde meer dan 50 reacties op. Drie multidisciplinaire teams van zo’n 5 professionals zijn deze week gestart met een schaalbare oplossing voor de toepassing van wol in de bouw. Gedurende een hackaton van 6 weken verkennen ze de mogelijkheden voor een industriële keten van schapenwol tot bouwmateriaal, mét sluitende business case. Zo worden niet alleen de mogelijkheden van wol in kaart gebracht, maar wordt er ook een realistisch en toepasbaar plan opgesteld. De resultaten worden in juni gepresenteerd.