Klimaatbestendig bouwen: hoe houden we het hoofd koel?

Gepubliceerd op 22 april 2021


Gedeputeerde Anne Koning ondertekent vandaag de intentieverklaring 'Koeling Gebouwen’: “Om de bouwopgave toekomstbestendig aan te pakken, is het belangrijk om nu al rekening te houden met klimaatverandering.”

De zomers worden steeds warmer en daar moeten we onze huizen en kantoren op voorbereiden. Met de ondertekening van de verklaring ondersteunt de provincie de inzet van het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) om te stimuleren dat bestaande standaarden voor ontwerp, bouw, inrichting en installaties van gebouwen en hun omgeving, worden aangepast aan het steeds warmer wordende klimaat.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke ordening: "De bouwopgave is enorm. Om dit toekomstbestendig aan te pakken, is het belangrijk om bij bouw of verbouw rekening te houden met klimaatverandering. Hoe blijven we in de toekomst prettig wonen en werken als er meer en langdurige periodes van hitte zijn? Daar houden we graag nu al rekening mee. Daarbij is niet alleen het gebouw zelf relevant, maar juist ook de plaatsing van het gebouw en de omgeving. Goed dat we dit als bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden belangrijk vinden en gezamenlijk deze intentieverklaring tekenen.”

Hitte als gezondheidsrisico

In de stad kan het veel warmer worden dan op het platteland en het koelt ’s nachts niet goed af. Dat leidt tot gezondheidsrisico’s voor met name kwetsbare bewoners en het gaat ten koste van een prettige en gezonde leefomgeving. De provincie zet zich op verschillende manieren in om schadelijke effecten van hitte in de gebouwde omgeving te beperken:

Via het Convenant Klimaatadaptief Bouwen werken we aan uitgangspunten, afspraken en praktijkkennis over klimaatbestendig bouwen. In de leidraad staan uitgangspunten voor hittestress, maar ook bijvoorbeeld voor biodiversiteit.

We agenderen het onderwerp ‘koude-levering aan gebouwen’ in de energietransitie. Op 21 april organiseerden het Gebruikersplatform Bodemenergie en de provincie Zuid-Holland een webinar over de mogelijkheden van koelen met bodemenergie. U kunt het webinar vanaf volgende week terugkijken op de site van het Gebruikersplatform Bodemenergie.

We onderzoeken de mogelijkheden om klimaatbestendig bouwen te financieren. Zo vroegen we Deloitte om financiële instrumenten voor klimaatbestendig bouwen in kaart te brengen.

Meer weten?

Abonneer je op onze update voor professionals klimaatadaptatie: