Meld je aan voor het webinar over gevolgen van corona in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 8 april 2021


De provincie organiseert op 15 april van 15.00-16.00 uur het webinar ‘Navigeren in de mist. Perspectieven na de coronapandemie’, over de gevolgen van de coronacrisis voor Zuid-Holland. Het webinar is hier te volgen.

Impact en perspectieven

Door de coronapandemie is in korte tijd veel onzeker geworden. We naderen een kantelpunt, waarbij het vaccin de overhand krijgt over het virus. Maar de impact van de pandemie zal nog lang merkbaar zijn. Corona versnelt wat al bewoog, zoals digitalisering, verduurzaming én sociale tweedeling.

De provincie Zuid-Holland heeft met een aantal wetenschappers een verkenning uitgevoerd naar de impact van de coronapandemie op de (Zuid-Hollandse) samenleving. De verkenning is te raadplegen als e-magazine.

Programma

In het eerste deel van het webinar spreekt concerndirecteur Jan van Ginkel met commissaris van de Koning Jaap Smit en drie betrokken wetenschappers over de impact van corona op korte en middellange termijn. De wetenschappers die aanschuiven zijn:

  • DrOtto Raspe - Hoofd RaboResearch Nederland Regio's en thema's.
  • Dr ir Melanie Peters – Directeur van het Rathenau Instituut
  • dr Derk Loorbach - Hoogleraar transitiekunde aan Erasmus Universiteit en directeur van het onderzoeksinstituut DRIFT

In het tweede deel verkennen de tafelgasten vier mogelijke verre toekomstbeelden voor Zuid-Holland. Er is ruimte voor interactie, bijvoorbeeld via stellingen en vragen in de chat.