Nieuwe Programmadirecteur Bereikbaar Zuid-Holland

Gepubliceerd op 9 april 2021


René Vrugt wordt vanaf 15 mei 2021 directeur van het Programma Bereikbaar Zuid-Holland. Deze nieuwe samenwerkingsorganisatie van 8 partners wordt opgericht om de werkzaamheden aan (vaar)wegen en spoor van verschillende overheden in de regio slimmer op elkaar af stemmen en de bereikbaarheid te versterken. Het doel is om de hinder voor de reiziger en vervoerders tijdens de vele werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

In Bereikbaar Zuid-Holland werken 8 partners samen: Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Rotterdam en Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Drie bestaande samenwerkingsorganisaties - Bereik!, De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland - gaan op in het Programma Bereikbaar Zuid-Holland.

Sinds 2018 is René Vrugt directeur van het interbestuurlijke Programma Luchtruimherziening bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij directeur Omgeving, Communicatie en Strategie en directeur Netwerken bij de staf van Rijkswaterstaat. Vrugt heeft politicologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Keuzevrijheid voor reizen

“We staan de komende jaren voor een enorme opgave: de bereikbaarheid verbeteren. Naast het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur, hebben we ook te maken met nieuwe plannen, zoals het versterken van de economie met de Groeiagenda Zuid-Holland. In de tussentijd willen we mensen in staat stellen om zo veel mogelijk zelf te bepalen hoe ze slim en duurzaam reizen”, stelt Vrugt. Hij gelooft ook dat gedragsverandering kan helpen Zuid-Holland in beweging te houden. “Sinds corona kijken we anders naar het gebruik van de auto. Deels vanuit huis werken blijkt ook prima te kunnen.”

Gedeputeerde Floor Vermeulen van verkeer en vervoer en voorzitter van de stuurgroep Bereikbaar Zuid-Holland: “Met minister Cora van Nieuwenhuizen hebben we een mooie afspraak gemaakt voor Zuid-Holland. We zijn bijvoorbeeld in Nederland voorstander van een gezamenlijke aanpak voor mobiliteit. Hoe zorgen we dat het bereikbaar blijft en stemmen we alle werkzaamheden goed op elkaar af? Met René Vrugt als programmadirecteur heb ik er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken.”

Alle werkzaamheden worden voortaan in één systeem gezet om planningen goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt ingezet om het gedrag van reizigers te beïnvloeden door bijvoorbeeld thuis te werken, op andere tijden te reizen en/of een ander vervoersmiddel te kiezen. Door slimmer met het vervoer van goederen om te gaan, kan de druk op het (spoor)wegennet worden verlaagd en blijft de provincie bereikbaar. Daarbij worden bedrijven, vervoerders, brancheorganisaties, belangenverenigingen, gemeenten en veiligheidsregio’s betrokken om mee te denken over oplossingen. Dit najaar wordt een werkprogramma voor de lange termijn gemaakt.