Nieuwe Vredenburghlaan in Waddinxveen eerder in gebruik genomen

Gepubliceerd op 21 april 2021


De nieuwe Vredenburghlaan in Waddinxveen is op 21 april 2021 in gebruik genomen. Dat is ruim eerder dan gepland.

De nieuwe weg van ongeveer 2 km lang zorgt voor minder verkeer op de lokale wegen van Waddinxveen en maakt met de nog aan te leggen Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan onderdeel uit van de randweg Waddinxveen. De A12, A20 en het bedrijventerrein Glasparel+ worden hierdoor beter bereikbaar. De Vredenburghlaan heeft als wegnummer N457, net als de Moordrechtboog, waar de weg op aansluit.

Bouwen met oog op veiligheid en beperken van hinder

Samen met de aannemer zijn tijdens de bouw van de weg veel maatregelen getroffen zodat de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk was. Dat betekende dat verkeer zo veel mogelijk door kon rijden en fietsers met een kleine omweg hun route konden vervolgen. Ook veiligheid stond hoog in het vaandel. Er werden vele veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld de inzet van tijdelijke verkeerslichten en verkeersregelaars, controles van de werkterreinen en van de afzettingen, instructies voor vrachtwagenchauffeurs en ook voorlichting op basisscholen over het gevaar van vrachtwagens en hun dode hoek. Wij danken de omwonenden, fietsers en automobilisten voor hun geduld en medewerking bij de werkzaamheden.

Inpassing in de omgeving

Bij de aansluiting op de Moordrechtboog (N457) en de Parallelstructuur A12 (N451) is een fietstunnel aangelegd. Bij het ontwerp van deze fietstunnel is goed nagedacht over de vormgeving met daarbij oog voor voldoende lichtinval en sociale veiligheid.  De weg loopt verder naar het noorden en kruist de Beijerincklaan, Tweede Bloksweg en IJsermanweg.

Vanwege de slappe ondergrond is een onderheide constructie aangebracht onder deze kruising. Bij deze kruising is bij de bouw o.a. ook speciale aandacht besteed aan de vleermuizen die een vliegroute hebben langs en over het water.

Vervolgens kruist de Vredenburghlaan de Plasweg; een tweede fietstunnel zorgt ervoor dat de fietsers, veelal scholieren, veilig over de Plasweg kunnen doorrijden en niet hoeven over te steken. In het noorden sluit de Vredenburghlaan met een rotonde aan op het bedrijventerrein Glasparel+. In de toekomst sluit de weg daar ook aan op de Bentwoudlaan, richting de Verlengde Beethovenlaan en Verlengde Bentwoudlaan. Een nieuwe bomenrij op een ruime afstand langs de zuidwestzijde van de provinciale weg versterkt de kenmerkende ontginningsstructuur van de Zuidplaspolder.

Veilige weg

De Vredenburghlaan heeft 1 rijstrook per rijrichting, met daartussen een brede middenberm. Langs de weg is een extra brede strook van grasbetontegels aangebracht en er is extra vangrail geplaatst in de bocht bij de rotonde. Allemaal voorbeelden van maatregelen die ervoor zorgen dat de nieuwe weg veiliger is.