Provincie geeft impuls aan arbeidsmarkt van de toekomst

Gepubliceerd op 21 april 2021


De wereld verandert in een hoog tempo. Er ontstaan vraagstukken op het gebied van de transitie naar een circulaire maatschappij, digitalisering en de energietransitie. Deze transities vragen om andere competenties en vaardigheden. De arbeidsmarkt is daardoor ook in transitie. De vaardigheden van gisteren kunnen deze veranderingen niet opvangen, de economische ontwikkelingen bieden ook nieuwe kansen en nieuwe banen. Daarom is het naast scholing van de werknemer van de toekomst ook nodig om de bestaande werknemers bij- en om te scholen. Voor 2 projecten uit de regio Drechtsteden die deze uitdaging aangaan, geeft de provincie een subsidie van €400.000.

Investeren in het onderwijs

Dit geld wordt verdeeld over 2 projecten: Dordrecht Academy, dat voorziet in praktische en op het bedrijfsleven afgestemde associate degree opleidingen en ‘Baas over je eigen toekomst’, een mbo-aanpak die inzet op om- en bijscholing van werkenden. De projecten dragen beide bij aan een Leven Lang Ontwikkelen. Naar verwachting zijn er in 2030 alleen al in de regio Drechtsteden 14.000 extra mbo’ers en 10.000 extra hbo’ers nodig om mee te gaan met de vraagstukken van de toekomst.

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie, MKB en Human Capital): “De toekomst van de Zuid-Hollandse economie staat en valt met de deskundigheid en vaardigheden van goed opgeleide werknemers. Scholing en Leven Lang Leren is daarbij een essentieel onderdeel. De provincie steunt daarom deze initiatieven van de regio Drechtsteden van harte.”

Human Capital akkoord

Voor deze 2 projecten is een begroting van in totaal €7,2 miljoen opgesteld binnen de Regiodeal Drechtsteden: €2,2 miljoen van het Rijk, €4,6 miljoen van de gemeente. De provincie Zuid-Holland subsidieert via het Human Capital Akkoord de projecten met €400.000. Het Human Capital Akkoord is een initiatief van inmiddels meer dan 100 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid, waaronder ook de provincie Zuid-Holland. Binnen de Human Capital Agenda is plek om met concrete plannen Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend te maken. Zo wordt de arbeidsmarkt gestimuleerd om het talent van werkenden optimaal te benutten.