Provincie maakt cultuur nóg toegankelijker

Gepubliceerd op 9 april 2021


De provincie gaat meer doen om Zuid-Hollanders in aanraking te laten komen met cultuur. Via Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie en Stichting Educatieve Orkestprojecten krijgen scholen hulp met lessen in de klas. Gemeenten worden extra ondersteund bij hun plannen om meer Zuid-Hollanders te verleiden aan cultuur mee te doen.

Kunstgebouw, Popunie, Jeugdtheater en Stichting Educatieve Orkest Projecten krijgen tot en met 2023 ongeveer jaarlijks 500.000 euro extra. Dat is 30 procent meer dan het vorige provinciebestuur uittrok voor cultuur. Met meer geld kunnen de organisaties hun werk uitbreiden. De provincie wil hiermee een breder, meer verspreid aanbod van cultuur beschikbaar stellen, ook om nieuwe doelgroepen te bereiken.

“Juist in deze tijd met corona is investeren in cultuur van groot belang. Als provincie willen we via onze instellingen de cultuursector in deze pandemie helpen en perspectief bieden voor de toekomst. Door een intensieve samenwerking met het Rijk en gemeenten en door aansluiting bij cultuurfondsen kunnen we in Zuid-Holland beter inspelen op de kansen die er liggen”, stelt gedeputeerde Floor Vermeulen.

Ambities provincie

Eind vorig jaar heeft de provincie met Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie, Stichting Educatieve Orkest Projecten en Erfgoedhuis Zuid-Holland al afspraken gemaakt. Zij zorgen met elkaar voor een compleet en dekkend aanbod van cultuur dat aansluit bij de ambities van de provincie Zuid-Holland. Zo wil de provincie cultuur toegankelijker maken voor een breder publiek en is er ook de ambitie cultuur dichterbij en laagdrempeliger bij het publiek te kunnen aanbieden. Op die manier wordt Zuid-Holland elke dag beter.