Ruim 24 miljoen euro extra voor versnellen betaalbare woningbouw

Gepubliceerd op 1 april 2021


De afgelopen jaren en ook nu wordt er volop gebouwd in Zuid-Holland. Maar er is meer nodig. Zo is er in Zuid-Holland een grote behoefte aan betaalbare woningen. Samen met het Rijk en gemeenten zetten we ons in om de woningbouwproductie op peil te houden en waar mogelijk te versnellen. De provincie stelt aan gemeenten voor de komende 2 jaar in 4 nieuwe subsidieregelingen ruim 24 miljoen euro beschikbaar, om de bouw van betaalbare woningen in Zuid-Holland te versnellen.

Versnellen bouw van sociale huur en middenhuur woningen

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “In Zuid-Holland is een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. Met de nieuwe subsidieregeling ‘knelpuntenpot’ kunnen gemeenten een bijdrage vragen om het financiële tekort te dichten in projecten met sociale huur- en middenhuurwoningen. Ook onzelfstandige studentenwoningen komen in aanmerking. Voorwaarde is dat binnen 2 jaar gestart wordt met de bouw. In 2021 is €8 miljoen van de €10 miljoen beschikbaar voor aanvragen. Hiermee kunnen we veel projecten versnellen." Naast deze subsidieregeling komen er specifiek voor de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland 2 nieuwe subsidieregelingen voor het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen. Voor elk van de regelingen is in 2021 €2,7 miljoen van de €4 miljoen beschikbaar. Voor de Rotterdamse regio bestaat sinds vorig jaar al een dergelijke subsidieregeling.

Vliegende Brigade

De provincie werkt al 2 jaar met de Vliegende Brigade waarbij snel en gericht capaciteit en expertise geleverd wordt aan gemeenten om de planvorming van woningbouwprojecten te versnellen. Het Rijk ziet deze aanpak als voorbeeld voor andere provincies. Daarom hebben Zuid-Holland en de andere provincies extra middelen gekregen om de aanpak van de Vliegende Brigade uit te breiden. Gemeenten kunnen in de nieuwe subsidieregeling Vliegende Brigade een aanvraag doen voor ondersteuning. In 2021 is €3 miljoen van de €6,5 miljoen beschikbaar.

Meer informatie?

Alle 4 de subsidieregelingen worden opengesteld op 19 april 2021 en aanvragen worden beschikt op volgorde van binnenkomst tot de genoemde budgetten voor 2021 op zijn. Alle informatie over de nieuwe subsidieregelingen is te raadplegen via de onderstaande links:

-Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur

-Subsidieregeling Sociale woningbouw regio Haaglanden

-Subsidieregeling Sociale woningbouw regio Holland Rijnland

-Subsidieregeling Vliegende Brigade

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat voor gemeenten de mogelijkheid van vooroverleg. Een afspraak kan gemaakt worden via e-mail .

Alle acties die provincie Zuid-Holland uitvoert om betaalbare woningbouw te versnellen staan in de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda.