Inzet op gefaseerd kappen van bomen langs de N489

Gepubliceerd op 13 augustus 2019De provincie Zuid-Holland zet in op het in fases kappen van bomen langs de N489 in de gemeente Hoeksche Waard. Zo worden eerst alleen de bomen weggehaald die moeten wijken voor de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de weg, zoals de aanleg van kabels- en leidingen. Pas later worden de overige bomen gekapt en die worden gecompenseerd. Hier wordt extra vaart achter gezet. Bij het verbreden van de parallelweg aan de zuidkant wordt zo snel mogelijk een nieuwe bomenrij aangelegd.

De afgelopen maand werd er door de Vereniging Dorp Mijnsheerenland een petitie tegen de aanstaande bomenkap langs de N489 overhandigd aan de gemeente Hoeksche Waard. Naar aanleiding hiervan gingen gemeente en provincie opnieuw in gesprek. In de aanloop naar de werkzaamheden om de N489 veiliger te maken is al zorgvuldig gekeken naar het aantal bomen dat gekapt moet worden. De gemeente drong er bij de provincie op aan nog een keer te bekijken of er ruimte is voor het behouden van een beperkt aantal bomen.

Risico’s

Samen met de aannemer is nog eens gekeken of een aantal bomen kan blijven staan. Dat geldt vooralsnog voor 6 bomen in de westelijke berm van de N489. Toch blijft er een risico dat ze weg moeten als tijdens de werkzaamheden wordt vastgesteld dat de wortels zich te veel hebben verweven in het wegdek. Over één boom is met zekerheid te zeggen dat deze kan blijven staan, omdat deze buiten het gebied van de werkzaamheden valt.

De eerste fase van de bomenkap vindt in week 33 en 34 plaats. In september 2019 wordt begonnen met het groot onderhoud zelf, dat naar verwachting tot medio 2021 zal duren.


Volg @zuid_holland op Twitter