Subsidieloket Zuid-Hollands Mediafonds geopend - Reageren

Gepubliceerd op 31 augustus 2021


Journalisten kunnen van 1 tot en met 21 september wederom een aanvraag indienen voor een journalistieke productie bij het Zuid-Hollands Mediafonds. Voor deze 2e ronde dit jaar is ruim €350.000 beschikbaar.

De provincie heeft de subsidieregeling opengesteld om kwaliteitsjournalistiek van Zuid-Hollandse media te stimuleren. De regeling, Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek, ondersteunt zowel gemeentelijke mediafondsen als lokale en regionale journalisten bij het maken van journalistieke producties. Omdat in de 1e ronde het beschikbare budget voor de gemeentelijke mediafondsen al volledig is uitgekeerd, staat de 2e ronde alleen open voor aanvragen van regionale journalisten.

Beoordelingscriteria

Als de aanvragen voldoen aan enkele formele criteria, worden ze vervolgens inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Zij toetsen de aanvragen op kwaliteit/diepgang, impact, maatschappelijke relevantie en/of vernieuwing. Co-producties met andere media(partners) en producties uit het niet-stedelijk gebied, worden extra gewaardeerd. Oud-journalist en voorzitter van de selectiecommissie, Eva Kuit: “De commissie kent op al deze criteria punten toe. Het ligt voor de hand dat de kansen flink toenemen als bij de aanvraag invulling is gegeven aan alle criteria waarop wordt beoordeeld.”

Lessen van de 1e ronde

In de 1e aanvraagronde van januari is een groot deel van de aanvragen afgewezen omdat zij niet aan de aanvraagvereisten voldeden. Zo staat de regeling open voor vrijgevestigde journalisten en mediaorganisaties. Een aantal aanvragen kon naar het oordeel van de selectiecommissie niet als mediaorganisatie worden aangemerkt. Ook bleef een aantal voorstellen steken onder bepaalde kwaliteitsscores in de regeling. Kuit: “Sommige voorstellen waren in potentie wel goed maar dienden nog verder uitgewerkt te worden. Dat hebben we ook aangegeven bij de onderbouwing. We hopen dus dat we die voorstellen straks weer terugzien, eventueel aangevuld met een extra solide mediapartner.” Kuit zou journalisten in heel Zuid-Holland willen oproepen om nu in de 2e ronde met goed onderbouwde voorstellen te komen. Ook roept zij multiculturele mediaorganisaties op mee te doen. Zij ontbraken in de 1e ronde.

Provinciaal belang

De provincie ziet in de ondersteuning van de Zuid-Hollandse journalistiek een provinciaal belang. Journalistiek informeert inwoners, controleert het bevoegd gezag en draagt in een samenleving bij aan debat, transparantie en betrokkenheid van inwoners. Nu deze functies ook in Zuid-Holland verder onder druk staan, zien GS het als hun verantwoordelijkheid om financiële ondersteuning te geven aan journalistieke (kwaliteits)producties.