€350.000 beschikbaar voor subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Gepubliceerd op 21 december 2018De subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland maakt het mogelijk om meer publieksgerichte archeologische activiteiten te organiseren. Van 1 januari 2019 tot en met 15 maart 2019 kan bij de provincie Zuid-Holland subsidie worden aangevraagd. Totaal is €350.000 beschikbaar.

Zo kunnen inwoners van Zuid-Holland beter, interactiever en vaker op originele wijze kennis maken met het verborgen verleden onder hun voeten. Subsidie wordt toegekend aan gemeenten, musea, oudheidskamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici.

De provincie wil met deze cofinancieringsregeling stimuleren om een breed en divers publiek met archeologische activiteiten in aanraking te brengen. Subsidie wordt onder meer verstrekt voor het inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden actief mee kunnen doen aan archeologie, het organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling op een frequent bezochte plek of het realiseren van een interactieve archeologische presentatie.

Voorbeeldprojecten

Eerder is subsidie verleend aan bijvoorbeeld Streekmuseum Goeree-Overflakkee voor het project archeoloog in 1 dag en de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) Rijnstreek voor de opgraving met publiek van de Merovingische boerderij Zanderij. Daarnaast werkt Stichting Archeologie en Publiek (SAP) met behulp van onze subsidie aan een expositie op scholen met vondsten uit het provinciaal archeologisch depot en zal Mosasaurusfilm 4 afleveringen maken over Zuid-Hollandse thema’s en opgravingen voor Web Tv.

1 van de projecten van de provincie is Ontstaan van Holland. Het Holland dat we nu kennen is ontstaan in de jaren 1000 tot 1300. Heeft u kennis of doet u onderzoek naar dit tijdvak of heeft u ideeën voor een publieksactiviteit? Bezoek dan ook onze webpagina over het Ontstaan van Holland.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie kunnen van 1 januari 2019 tot en met 15 maart 2019 worden ingediend. Alle binnen de aanvraagtermijn ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld en onderling vergeleken.

Voor meer informatie over de subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland, de geldende voorwaarden en de benodigde aanvraagformulieren, kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van provincie Zuid-Holland, via email. zuidholland@pzh.nl of tel. 070-441 6622. Meer informatie vind u op de pagina subsidieregeling.

De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. Archeologie vertelt veel over onze geschiedenis. Samen met anderen helpen wij graag dit erfgoed te beschermen en het toegankelijk maken voor iedereen.


Archeoloog voor 1 dag, Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Volg @zuid_holland op Twitter