€5,2 miljoen voor Smart Manufacturing in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 13 december 2018De provincie stelt €5,2 miljoen beschikbaar voor de doorontwikkeling van het innovatieprogramma SMITZH. Dit programma ondersteunt Zuid-Hollandse maakbedrijven en hun hightech toeleveranciers bij het verslimmen van hun productieprocessen.

Zuid-Holland kent een sterke maakindustrie (10.000 bedrijven) met een hightech toeleverketen (100.000 banen). Een investering in Smart Manufacturing - automatisering van productieprocessen met technologieën als robots, big data en 3D-printen - versterkt de concurrentiepositie van de Zuid-Hollandse maakindustrie en verkleint het oplopend personeelstekort.

Door de toepassing van Smart Manufacturing worden productiekosten verlaagd; wordt de kwaliteit van producten beter en consistenter; neemt de levertijd af en wordt deze beter voorspelbaar. Daaraan werkt SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland. SMITZH ondersteunt technologische toeleveranciers en maakbedrijven uit Zuid-Holland bij de toepassing van Smart Manufacturing. Daarnaast is SMITZH gericht op het opleiden van mensen en mee te nemen in de nieuwe toepassingen van technologie in de maakindustrie.

SMITZH gaat medio 2019 nieuwe fase in

Samen met partners InnovationQuarter, MRDH, TNO en 8 fieldlabs werkt de provincie Zuid-Holland aan het programma SMITZH. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het programma ‘SMITZH-3; Derde fase innovatieprogramma om de Zuid-Hollandse maakindustrie te ondersteunen bij de toepassing van slimme maaktechnologie’ vastgesteld, en ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden. Op basis van dit programma bereiden betrokken partijen de komende maanden 2 subsidieaanvragen voor.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “In de praktijk blijkt het vrij complex om het productieproces te innoveren. Zomaar een robot aanschaffen is niet direct de oplossing. Met het programma SMITZH helpen we daarbij, bijvoorbeeld in de maritieme- of foodsector. Zo geven we een impuls aan de innovatieve economie en werkgelegenheid van Zuid-Holland.”

Ambitie

De derde fase richt zich op schaalvergroting naar honderden bedrijven en de opschaling van de beweging die in SMITZH-2 op gang is gebracht. In de derde fase is specifiek aandacht voor technologieontwikkeling, arbeidsmarkt en internationalisering. In SMITZH-3 stappen ook extra partners in: FME, Holland Instrumentation, Metaalunie, Hogeschool Rotterdam en TU Delft.

De ambitie is om met SMITZH-3 Zuid-Holland zichtbaar te maken als internationaal zwaartepunt voor Smart Manufacturing op de gebieden lucht en ruimtevaart, maritiem en offshore, instrumenten en sensoren en agro/food. SMITZH-3 gaat medio 2019 van start, aansluitend op het huidige SMITZH-2 programma.

Eerder is vanuit de MRDH voor SMITZH-2 een bijdrage toegekend van €750.000. Het programma SMITZH-3 duurt tot en met 2022. Met een bijdrage van de provincie van €5,2 miljoen kan een meerjarig programma SMITZH-3 van in totaal circa €11,5 miljoen worden gerealiseerd doordat andere partijen meefinancieren zoals TNO, bedrijven en (andere) partners.

Bekijk de website van SMITZH voor meer informatie: www.smitzh.nl.


Volg @zuid_holland op Twitter