Grenzen belemmeren economische groei - Reageren

Gepubliceerd op 6 december 2018Onderzoek wijst uit dat potentiële economische agglomeratievoordelen in Zuid-Holland onvoldoende worden benut. Grenzen kunnen namelijk belemmerend werken.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben de professoren Frank van Oort, Ton van Raan en Pieter Tordoir een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de ruimtelijke structuur, economische prestaties en bestuurlijke organisatie elkaar beïnvloeden. Belangrijke conclusie van het onderzoek is dat gemeentegrenzen belemmerend kunnen werken voor de economische groei van een regio. Naast dit onderzoek heeft professor Tordoir ook in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke samenhang en de centrumpositie van de gemeente  Gorinchem.

“De conclusies in de onderzoeken maken duidelijk dat we gezamenlijk voor een forse opgave staan en dat samenwerken noodzakelijk is. Met de resultaten van de onderzoeken wil ik met de gemeenten in gesprek over hoe we belemmeringen kunnen wegnemen om de samenwerking over grenzen heen te versterken. We moeten samenwerken om meer economische groei te kunnen realiseren”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Bestuurlijke samenwerking belangrijke factor

Uit het onderzoek van de 3 professoren komt duidelijk naar voren dat bestuurlijke samenwerking een belangrijke factor is in het optimaal benutten van het economisch potentieel van Zuid-Holland. Bestuurlijke inrichting in Zuid-Holland in relatie tot economische ontwikkeling en schaalvoordelen is van belang; belangrijker dan voorheen veelal is aangenomen. De economische schaalvoordelen van agglomeraties blijven namelijk achter bij de verwachting, mede als gevolg van de gemeentegrenzen. Grenzen kunnen volgens de onderzoekers namelijk belemmerend werken voor optimale interactie op bijvoorbeeld het gebied van woon-werkverkeer, arbeidsmarkt en voorzieningengebruik.

Geïntegreerde regio Gorinchem

Professor Tordoir heeft ook uitvoering gegeven aan een data-onderzoek naar de ruimtelijke samenhang in de regio Gorinchem, met het oog op de centrumpositie van de stad. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor de provinciale herindeling van Vijfheerenlanden is in de Tweede Kamer de motie Van der Molen (CDA) aangenomen die de minister oproept om te rapporteren over wat er nodig is om de centrumpositie van Gorinchem te behouden. Uit de analyse komen opmerkelijke en duidelijke resultaten naar voren. Zo blijkt dat er in alle opzichten een geïntegreerde ‘regio Gorinchem’ bestaat, die als geheel sterk met de regio Drechtsteden is verbonden.

Met elkaar in gesprek

Deze onderzoeken passen binnen de 5 uitgangspunten die wij hebben benoemd in onze tweede tussenrapportage van ‘Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland. Eén van deze uitgangspunten is fact-based werken. Het betreft fundamenteel en vernieuwend onderzoek dat niet onmiddellijk in bestuurlijke aanbevelingen mag worden vertaald. Het is dan ook met name bedoeld als gespreksstof voor bestuurders in Zuid-Holland om met elkaar in gesprek te blijven over hoe je beter kunt samenwerken over grenzen heen.


Volg @zuid_holland op Twitter