Melkveehouder gaat voor natuur in polder Achterdijk

Gepubliceerd op 7 december 2018Melkveebedrijf Verburg-De Groot is de nieuwe eigenaar en beheerder van natuurgebied Achterdijk in Giessenlanden. Het bedrijf gaat de polder zodanig beheren dat de bijzondere natuurwaarden in stand blijven en tegelijkertijd een gezonde bedrijfsvoering mogelijk is.

Polder Achterdijk is door de provincie Zuid-Holland ingericht als compensatie voor de natuurwaarden die verloren gingen door de aanleg van het fietspad Arkel-Leerdam. De polder is 6 hectare groot en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland.

Openbare verkoop

Om het leefgebied voor bijzondere soorten zoals de heikikker, de kleine modderkruiper en de bittervoorn te kunnen behouden, is gericht natuurbeheer van de polder noodzakelijk. De provincie laat daarom het beheer van Achterdijk graag over aan andere partijen, die beschikken over meer ervaring en ook meer materieel en personeel om het gebied duurzaam te beheren. Verburg-De Groot werd na een openbare verkoopprocedure door de provincie geselecteerd als meest geschikte koper voor polder Achterdijk.

“Het is mooi om te zien dat een particuliere ondernemer zich wil inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse natuur”, aldus gedeputeerde Han Weber.

Ewout Verburg van Verburg-De Groot licht toe: “We vinden het een uitdaging om met onze mogelijkheden en kennis de natuur zo goed mogelijk te beheren en te ontwikkelen. Juist omdat we er zo dicht bij betrokken zijn kunnen we direct op de omstandigheden inspelen. De bijzondere graslanden in het gebied zijn naar ons idee goed in te passen in de melkveehouderij.”

Inrichtingsmaatregelen

Uit recent onderzoek is gebleken dat aanvullende inrichting nodig is om het leefgebied van de bijzondere dier- en plantensoorten in polder Achterdijk in stand te houden.

Als voorwaarde bij deze verkoop heeft de provincie daarom een pakket aan inrichtingsmaatregelen meegegeven, die door de nieuwe eigenaar moeten worden uitgevoerd.

De nieuwe eigenaar Verburg-De Groot krijgt twee jaar de tijd om deze maatregelen uit te voeren. Daarna volstaat naar verwachting regulier onderhoud om de bijzondere natuurwaarden in stand te houden.

De provincie ziet toe op de naleving van de voorwaarden en op de bereikte resultaten voor de natuur.


Volg @zuid_holland op Twitter