Nieuw EU-ruimtevaartprogramma biedt kansen voor Zuid-Hollands spacecluster

Gepubliceerd op 7 december 2018Het rapport van de Estse Andres Jaadla over een nieuw EU-ruimtevaartbeleid is tijdens de plenaire zitting van het Comité van de Regio’s aangenomen. De taakverdeling tussen de Europese Commissie, lidstaten, Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA) en het nieuwe EU Ruimtevaartprogramma Agentschap kan sterk verbeterd worden. Daarnaast heeft Zuid-Holland gevraagd om een specifiek post binnen Horizon Europe voor ruimtevaartonderzoek aan te stellen.

“Een gezamenlijke Europese investering in ruimtevaarttechnologie is van meerwaarde voor Europese regio’s en voor Zuid-Holland in het bijzonder. Samen met mijn collega Adri Bom-Lemstra zetten wij ons in Zuid-Holland en Brussel in voor meer banen en economische groei in het Zuid-Hollandse space cluster”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

€16 miljard voor EU-ruimtevaartprogramma

Er wordt €16 miljard vrijgemaakt voor het nieuwe EU-ruimtevaartprogramma in de periode 2021-2027. Dit voorstel is onderdeel van het pakket aan voorstellen dat de Europese Commissie heeft uitgebracht in het kader van het Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027. In dit voorstel wordt één ruimtevaartprogramma voor de EU opgericht. Het EU-ruimtevaartprogramma bestaat uit verschillende programmacomponenten: de reeds bestaande satellietnavigatieprogramma’s GNSS en EGNOS en aardobservatieprogramma Copernicus, en de 2 nieuwe programma’s Governmental Satellite Communications GOVSATCOM (overheidssatellietcommunicatie) en Space Situational Awareness SSA (ruimtemonitoring).

Ruimtevaart in Zuid-Holland

Een belangrijk onderdeel van de aero-space sector is het ruimtevaartcluster, gevestigd in de ‘ruimtevaartruit’ Noordwijk-Leiden-Den Haag-Delft. 80% van de ruimtevaartactiviteiten in Nederland vinden plaats in Zuid-Holland. Het European Space Research Technology Center (ESTEC) van het European Space Agency (ESA), sinds 1968 gevestigd in Noordwijk, is de grootste locatie van het ESA en het technologisch hart van de Europese ruimtevaart. Het realiseren van hoogwaardig wetenschappelijk ruimteonderzoek, bijdragen aan een gezonde ruimtevaartsector, satellietdata en –signalen zoveel mogelijk toepassen en de belangrijkste vestiging van ESA in Nederland (ESTEC) behouden zijn 4 doelen die Nederland heeft met betrekking tot ons Nationaal ruimtevaartbeleid.


spacecluster Adri Bom-Lemstra en Jeannette Baljeu

Van links naar rechts: Europarlementariër Caroline Nagtegaal, gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en gedeputeerde Jeannette Baljeu. De foto is gemaakt tijdens het bezoek van Nagtegaal aan het spacecluster in Zuid Holland. Nagtegaal is als lid van het Europees Parlement betrokken bij het EU-ruimtevaartprogramma. Airbus, SpaceNed en Netherlands Space Office (NSO) hebben met haar meegedacht over verbeteringen aan het EU-ruimtevaartprogramma.

Volg @zuid_holland op Twitter