Nieuwe algemene Inkoopvoorwaarden provincies 2018 voor leveringen en diensten - Reacties

Gepubliceerd op 18 december 2018Op nieuwe leveringen en diensten aan de provincie gelden vanaf 18 december 2018 de 'algemene Inkoopvoorwaarden provincies 2018 voor leveringen en diensten' (AIV 2018). Gedeputeerde Staten hebben de nieuwe inkoopvoorwaarden op 11 december 2018 vastgesteld.

De AIV 2018 heeft betrekking op nieuwe opdrachten die de provincie met derden wenst aan te gaan. Op opdrachten waar de AIV 2015 op van toepassing is verklaard, blijft die set voorwaarden onverkort van toepassing.

Doel

De provincies werken samen op het gebied van inkoop en aanbesteding  om leveranciers en dienstverleners duidelijkheid te bieden. Bij de totstandkoming van de AIV zijn de belangen van zowel de provincies als de opdracht­nemers gewogen. Het resultaat is een inkoopbeleid dat voldoet aan de eisen van de Aanbestedingswet. Alle provincies stellen de gezamenlijke AIV Provincies 2018 vast.

De provincie Zuid-Holland verklaart de AIV 2018 van toepassing op alle opdrachten voor leveringen en diensten met een waarde onder de Europese drempel (momenteel €221.000,-) en waarvoor geldt dat geen raamovereenkomst van toepassing is. In het geval van een raamovereenkomst gelden namelijk de voorwaarden van die overeenkomst.

Voor opdrachten met een waarde boven het Europese drempelbedrag worden meestal maatwerkovereenkomsten opgesteld. In die gevallen worden de voorwaarden in overleg met een inkoopadviseur en een juridisch adviseur bepaald.

Gewijzigde inkoopvoorwaarden

Bij het vaststellen van de AIV Provincies 2015 hebben de deelnemende provincies afgesproken om de inkoopvoorwaarden te evalueren. Dit heeft onder andere geleid tot wijzigingen op het terrein van geheimhouding, tekortkoming in de nakoming, aansprakelijkheid, arbeidsvoorwaarden en arbeidsdiscriminatie intellectueel eigendom. De aanpassingen zijn aangebracht na overeenstemming tussen de provincies.


Nieuwe inkoopvoorwaarden 2018

Bekijk de algemene inkoopvoorwaarden provincies 2018 voor leveringen en diensten.

Volg @zuid_holland op Twitter