Ondernemers verduurzamen waterkades Zuid-Holland

Gepubliceerd op 5 december 20188 mkb-ondernemers gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden om kades van waterwegen in Zuid-Holland te verduurzamen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor samen met de provincie Zuid-Holland €1 miljoen beschikbaar via Small Business Innovation & Research (SBIR).

Met dit bedrag zoeken ondernemers naar nieuwe mogelijkheden om de kades duurzamer te maken en zo CO2 te besparen. Na beoordeling van de haalbaarheid krijgen 2 ondernemers via de SBIR de kans hun innovatie te ontwikkelen. Dat maken staatsecretaris Keijzer (EZK) en gedeputeerde Rik Janssen (Zuid-Holland) vandaag bekend.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “De aanleg en het beheer van onze infrastructuur, ook van onze vaarwegen, kost energie. Energie die we het liefst duurzaam willen terugverdienen. Via deze SBIR-uitvraag zoeken we daarom naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot bij het beheer van onze vaarwegen te verkleinen of te compenseren. Onze mkb-ondernemers zijn hiervoor de aangewezen partij, zij helpen ons uitdagingen zoals deze op te lossen. Door hen hierbij te stimuleren komen we sneller tot nieuwe oplossingen die we ook op andere plekken kunnen benutten. Bovendien dragen we ook bij aan de Klimaatdoelen van Parijs.”

Duurzame vaarwegen

Ondernemers worden via de SBIR Energietransitie Vaarwegen uitgedaagd om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen om kades en oevers van de provinciale vaarwegen in Zuid-Holland energie te laten opwekken. Bijvoorbeeld door duurzame energiebronnen in kades te verwerken of door mogelijkheden te creëren energie op te slaan.

Rik Janssen (gedeputeerde Zuid-Holland): “Dit traject is een mooi voorbeeld van smart infrastructure. Slimmere schepen, slimmere logistiek en slimmere infrastructuur op onze druk bezette (vaar) wegen. Ik heb er vertrouwen in dat wij met z’n allen onze ambities op het gebied van de energietransitie op een verstandige manier om kunnen zetten in innovaties. En innovaties vervolgens op een verstandige manier in economische kansen.”

2 ideeën naar de markt

Deze SBIR-uitvraag beslaat €1 miljoen, €450.000 van EZK en €550.000 van de provincie Zuid-Holland. Fase 1 van de SBIR is een haalbaarheidsonderzoek, waar 8 ondernemers door een onafhankelijke beoordelingscommissie voor zijn geselecteerd. Na uitwerking en beoordeling van deze 8 plannen worden 2 ondernemers geselecteerd voor fase 2: de productontwikkeling.

Sinds 2004 is er €113 miljoen geïnvesteerd via de SBIR-regeling, waarvan €51 miljoen is gefinancierd door EZK. Via de SBIR wordt op allerlei thema’s nieuw onderzoek gestimuleerd. Zo werkt de Netherlands Space Office samen met Vandersat aan toepassingen voor satellietdata. Dankzij deze SBIR kunnen steeds meer bedrijven de mogelijkheden van satellietkaarten gebruiken bij natuurbranden.


Volg @zuid_holland op Twitter