Samenwerking bedrijfsleven haven, provincie en gemeente met jaar verlengd

Gepubliceerd op 5 december 2018Het Deltalinqs Climate Cooperation Program (DCCP) gaat nog een jaar door. Gedeputeerde Han Weber: “Er is het afgelopen jaar zoveel positiefs gebeurd dat het smaakt naar meer.”

De provincie Zuid-Holland, Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam tekenen op 5 december met een aantal vooruitstrevende  bedrijven voor de derde keer Letter of Cooperation om samen te blijven werken. Zij gaan voor een sterke, innovatieve economie en verlaging van de CO2 uitstoot via energie-efficiency, alternatieve grondstoffen en alternatieve energiebronnen. Een greep uit de activiteiten die in 2018 zijn gestart.

Start warmtepompen project

Samen met de Hogeschool Rotterdam is een project opgestart waarbij studenten met hulp van Deltalinqs en de Hogeschool onderzoeken de implementatie van warmtepompen in deelnemende bedrijven. Naast de technische analyse onderzoeken de studenten ook de business case (is het financieel haalbaar)  voor die bedrijven. In 2019 presenteren zij de eerste resultaten van dit project.

Haalbaarheidsonderzoek Field Lab Elektrificatie

Samen met TNO en VoltaChem heeft Deltalinqs een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een Field Lab Elektrificatie in de haven. Door de veelbelovende uitkomsten van dit onderzoek is besloten het concept verder te ontwikkelen. Zodoende gaat  het Field Lab in 2019 verder vorm krijgen.

Start studie energiemix van de toekomst

In 2018 is het onderzoek naar de energiemix van de toekomst gestart en de eerste gesprekken met bedrijven zijn achter de rug. Dit onderzoek zal in 2019 leiden tot een bottom-up toekomstblik op de energiemix van de haven.

H-vision

In het project H-vision zitten 15 partijen die de kansen voor een blauwe-waterstoffabriek in de Rotterdamse haven onderzoeken. Zij willen nu al CO2-arme waterstof inzetten zodat de weg geplaveid kan zijn op het moment dat groene waterstof kostencompetitief zal zijn.

Ondertekening convenant (Overeenkomst) Bio-LNG

In 2018 is het Convenant Bio-LNG getekend, een stevige impuls voor duurzame biobrandstoffen. Via dit convenant zetten partijen zich in om in de komende jaren introductie van bio-LNG te versnellen en een significante CO2-besparing mogelijk te maken.

De provincie heeft de energieagenda ‘Watt Anders’ in 2016 vastgesteld. Daarin heeft zij zich ten doel gesteld de CO2 emissie met minimaal 85% te reduceren. De industrie in Zuid Holland veroorzaakt de grootste CO2 emissie. Daarom bepalen de deelnemende bedrijven kansrijke ketens en gebiedsgerichte projecten om die reductie te bewerkstelligen.

Weber: “In de industrie is een grote slag te slaan met enorme economische kansen. Als deze van oudsher fossiele sector de omslag kan maken naar de nieuwe economie voorzie ik heel veel positieve mogelijkheden, ook voor export van nieuwe technologieën.”


Volg @zuid_holland op Twitter