Succesvol Bestuurdersdiscours 2018 “de netwerksamenleving aan zet”

Gepubliceerd op 11 december 2018Het Bestuurdersdiscours 2018 vond op 7 december plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland. Wat is de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers nu er steeds meer in netwerken wordt samengewerkt? Dat was de centrale vraag tijdens het Bestuurdersdiscours 2018, georganiseerd door de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Tijdens deze conferentie werden de stakeholders uitgedaagd om kritisch en met open vizier naar de balans tussen inhoudelijke opgaven en bestuurlijke effectiviteit te kijken.

“We kunnen tot gezamenlijke doelstellingen komen als we naar elkaar luisteren en bewust ruimte scheppen om vraagstukken op te pakken. Maar ook door uit te gaan van het zelforganiserende vermogen van de samenleving en dat als bestuurders te ondersteunen,” aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Leren loslaten

Bestuurders en volksvertegenwoordigers uit de hele provincie gingen met elkaar en met ondernemers en inwoners in gesprek over hoe je samen aan maatschappelijke vraagstukken werkt. De samenleving toont steeds meer initiatief op allerlei vlakken en dat vraagt een andere rol van de overheid. Klaas Tigelaar, burgemeester Leidschendam-Voorburg en voorzitter van de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten: “Het openbaar bestuur moet leren loslaten en leren om verantwoordelijkheden over te laten aan anderen. Goed inspelen op de dynamiek en kansen van de netwerksamenleving betekent dat we niet meer over alles gaan.”

Samen doen

In plenaire presentaties en aan ronde tafels werd het thema van het Bestuurdersdiscours uitgediept. Uit de geanimeerde discussies kwam naar voren dat volksvertegenwoordigers en bestuurders zich volop bewust zijn van het feit dat opereren in een netwerksamenleving vraagt om andere rollen en gedrag. “Dat is soms lastig, maar ook verrijkend. En noodzakelijk, want we hebben elkaar nodig om de opgaven van vandaag aan te gaan. We kunnen het niet alleen, we doen het echt samen,” zo besloot Jeannette Baljeu, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, het Bestuurdersdiscours 2018.

Online magazine

Een uitgebreid verslag van het Bestuurdersdiscours 2018 leest u binnenkort op www.bestuurdersdiscours.nl. De verslagen en uitkomsten van alle gesprekken die gevoerd zijn worden op korte termijn in een online magazine gepresenteerd.


Volg @zuid_holland op Twitter