De uitgestoken hand werkt!

Gepubliceerd op 19 december 2018Uit 3 externe onderzoeken blijkt dat 'de uitgestoken hand' door de samenwerkingspartners van de provincie Zuid-Holland wordt gewaardeerd.

Volgens onze partners heeft deze werkwijze een belangrijke impuls gegeven aan de resultaten die deze collegeperiode in Zuid-Holland zijn geboekt. Denk bijvoorbeeld aan de start van de Rijnlandroute, de aanleg van de Wegen van de Toekomst N211 en N470, de oprichting van het Energiefonds Energiiq, het bestrijden van winkelleegstand in Schiedam en kantorenleegstand in Capelle aan den IJssel, de verduurzaming van de binnenvaart en de versterking van de bestuurlijke relaties in Zuid-Holland.

Waardering

Onze partners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden, moedigen ons aan om op de ingeslagen weg door te gaan: nog meer samenwerken, verbinden en contacten leggen. Men geeft daarbij aan dat die uitgestoken hand ook nadrukkelijker richting mag geven vanuit de provincie. Zij waarderen onze deskundigheid en betrokkenheid. Ook dagen zij ons uit om nog méér en sneller te presteren en meer lef en trots te tonen.

De Terugblik

Al deze uitkomsten zijn terug te vinden in de Terugblik op vier jaar slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Het college van Gedeputeerde Staten evalueert in de Terugblik, samen met haar partners, de bestuursperiode 2015-2019. De Terugblik bestaat uit een drietal externe onderzoeken: het Reputatieonderzoek, het Klanttevredenheidsonderzoek en de Externe Spiegel. De resultaten van deze onderzoeken zijn daarnaast aangevuld met een zelfevaluatie van het college van Gedeputeerde Staten. De Terugblik van Gedeputeerde Staten wordt in januari 2019 met Provinciale Staten besproken.


Volg @zuid_holland op Twitter