Vraagstuk wonen en werken in samenhang aanpakken

Gepubliceerd op 20 december 2018De provincie Zuid-Holland wil meer in samenhang gaan kijken naar vraagstukken die spelen rondom woningbouw en bedrijventerreinen. Aanleiding is de druk op de woningmarkt en daarmee de roep om transformatie van bedrijventerreinen. Terwijl juist wonen en werken samen de regio sterk maken.

In Zuid-Holland zijn er zo’n 600 bedrijventerreinen die voorzien in ruim 30% van de Zuid-Hollandse banen. Ze zijn belangrijk voor de economie van de regio. De provincie heeft beleid om de kracht en vitaliteit daarvan te versterken en de terreinen te verduurzamen. Er wordt gewerkt aan het terugdringen van leegstand en overaanbod op mindere goede plekken om de schaarse ruimte optimaal te benutten.

Tegelijk is er een grote behoefte aan woningen. Deze zorgt voor druk om bedrijventerreinen te transformeren naar woon-werkgebieden, met mogelijke gevolgen voor de kracht van een terrein. Daarnaast doen zich steeds sneller ontwikkelingen voor op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Deze ontwikkelingen waren voor de provincie aanleiding voor een tussentijdse inventarisatie van het bedrijventerreinenbeleid.

Integrale aanpak

De inventarisatie levert enkele voorstellen voor verbetering op. Zo wil de provincie met partners in gesprek over een integralere aanpak van wonen en werken. Dat maakt bijvoorbeeld besluitvorming rondom transformatie en het compenseren van hectare te transformeren bedrijventerreinen gemakkelijker. Bovendien kunnen ook ontwikkelingen als energietransitie en klimaatadaptatie direct worden meegenomen.

Wat betreft compensatie zou het beleid duidelijker kunnen. Zo zou het niet alleen moeten gaan over de compensatie van het aantal hectare bedrijventerrein dat door transformatie verdwijnt, maar ook over compensatie van indirecte effecten. Denk aan de bouw van woningen waardoor een bedrijf in de buurt niet meer kan uitbreiden. Bij compensatie zou speciale aandacht moeten zijn voor HMC- en watergebonden bedrijvigheid, aan dit type bedrijventerrein is veel behoefte terwijl hier op sommige plekken al geen ruimte meer voor is.

Gedeputeerde Staten hebben de inventarisatie en achterliggende onderzoeken naar Provinciale Staten gestuurd, waar ze binnenkort worden besproken.


Volg @zuid_holland op Twitter