Boeren en ondernemen op Goeree-Overflakkee in relatie tot stikstof

Gepubliceerd op 24 december 2019Gedeputeerde Jeannette Baljeu ging vrijdag 20 december op werkbezoek bij melkveehouder Wibo van der Linde (Achthuizen) en daarna bij pluimveehouder Hanneke de Baar, van het bedrijf Eibaar (Den Bommel), op Goeree-Overflakkee. Ze gingen met elkaar het gesprek aan over stikstof, de nieuwe beleidsregels en de invloed daarvan op agrarische ondernemers en hun toekomstplannen.

Bij het gesprek waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Goeree-Overflakkee, ondernemersorganisatie LTO en het medium Nieuwe Oogst.

Uitnodiging

Het werkbezoek was een direct gevolg van het boerenprotest op 17 oktober j.l. en het debat over stikstof in Provinciale Staten op 6 november. Toen hebben diverse Overflakkeese ondernemers hun zorgen geuit en Baljeu - die onder meer stikstof in haar portefeuille heeft – uitgenodigd om eens te komen luisteren en praten op hun bedrijven.

Belangenafweging

Gedeputeerde Baljeu: ‘Ik ging daar graag op in. We moeten als provincie alle belangen zorgvuldig afwegen en bezoeken als deze helpen daarbij. Wibo en Hanneke lieten zien en horen waar zij als ondernemers in de praktijk allemaal tegenaan lopen. Welke investeringen ze moeten doen. Welke risico’s ze lopen. Ik begrijp de zorgen, maar kan ze niet allemaal wegnemen.’

Greenboardfabriek

Derde onderdeel van het werkbezoek was aan het bedrijf Comgoed BV dat een Greenboardfabriek wil neerzetten in Oude Tonge. De ondernemer wil reststromen verwerken in ‘biobased’ bouwplaten voor de bouw. Volgens de ondernemer zorgt dat voor een afname van de uitstoot van stikstof en CO2 en loopt het project voorop in de transitie naar een circulaire economie. Er loopt inmiddels een vergunningaanvraag bij de omgevingsdienst.

Gebiedsprogramma

Los van de werkbezoeken, zet de provincie Zuid-Holland zich in voor de sociale en economische vitaliteit van het eiland. Dit in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, via het integrale gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee. Hierin spelen duurzame landbouw en circulaire economie een belangrijke rol.