Drie gemeenten in 2020 onder preventief toezicht

Gepubliceerd op 19 december 2019De provincie Zuid-Holland stelt komend jaar 3 gemeenten onder preventief toezicht. Het gaat om Den Haag, Vlaardingen en Zwijndrecht. De gemeente Den Haag diende te laat haar begroting bij de provincie in. De provincie gaat samen met Vlaardingen en Zwijndrecht bekijken wat er nodig is om hun financiën weer in goed evenwicht te krijgen.

De Zuid-Hollandse gemeenten moesten voor 15 november jl. hun begroting voor het jaar 2020 bij de provincie inleveren. Gecontroleerd is of alle posten realistisch begroot zijn en of de terugkerende uitgaven ook structureel financieel gedekt kunnen worden. Als hierin geen balans is, plaatst de provincie de gemeente onder preventief (verscherpt) toezicht. Dit betekent dat de provincie de begroting en wijzigingen daarvan vooraf moet goedkeuren.

Den Haag heeft niet op tijd haar begroting kunnen vaststellen door de politieke situatie die in oktober bij deze gemeente ontstond. De provincie verwacht dat Den Haag begin 2020 alsnog een begroting indient door de komst van een nieuw stadsbestuur. Als de begroting structureel en reëel sluitend is, dan kan het preventief toezicht komen te vervallen.

Structurele tekorten in Vlaardingen en Zwijndrecht

Voor Vlaardingen en Zwijndrecht zorgen structurele tekorten voor financiële problemen. Bij de gemeente Vlaardingen hebben deze tekorten zo’n impact op de begroting 2020 en de jaren die volgen, dat dit leidt tot structurele tekorten in de gehele begroting en meerjarenraming. Zwijndrecht heeft er bewust voor gekozen haar begroting niet sluitend in te dienen. Deze gemeente wil hiermee een signaal afgeven dat het Rijk te weinig geld uittrekt voor het sociaal domein.

“Het valt de provincie op dat veel gemeenten moeite hebben om structureel hun begroting op orde te krijgen”, constateert gedeputeerde Floor Vermeulen. “Sommige gemeenten moeten ingrijpende keuzes maken om tekorten op bijvoorbeeld jeugdzorg of thuishulp te compenseren. Niet elke gemeente slaagt hierin. We hebben hiervoor onlangs ook aandacht gevraagd bij het kabinet.”

De gemeenten Den Haag, Vlaardingen en Zwijndrecht zijn per brief geïnformeerd over het besluit van de provincie.


Volg @zuid_holland op Twitter