Tijdelijke Statenzaal voor Provinciale Staten

Gepubliceerd op 19 december 2019De komende jaren vergaderen de Staten van Zuid-Holland in de tijdelijke Statenzaal in bouwdeel A van het provinciehuis aan de Koningskade.

Het hoofdgebouw van het provinciehuis, waar de oude Statenzaal zich bevindt, wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Het gebouw, naar ontwerp van architect Peutz, is beschermd stadsgezicht en huisvest al ruim 50 jaar de Statenzaal en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Het vraagt om modernisering en de provincie grijpt deze gelegenheid meteen aan om het gebouw te verduurzamen tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. Meer informatie www.zuid-holland.nl/renovatieprovinciehuis