Uitstoot PFAS-verbindingen Chemours verder verlaagd - Reageren

Gepubliceerd op 17 december 2019De provincie Zuid-Holland gaat de uitstoot van PFAS-verbindingen via de lucht en het water door Chemours verder naar beneden brengen. Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt moet het bedrijf uit Dordrecht er alles aan doen om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Chemours moet ook beter registeren waar de stoffen via het afval naar toe gaan.

Het bedrijf gaf eerder aan dat het haalbaar is om de emissies van organische fluorverbindingen via de lucht in 2030 terug te dringen tot 99 procent. Maar uit onderzoek van een ingenieursbureau op initiatief van de provincie blijkt dit al in 2025 te kunnen. De provincie scherpt daarom de vergunning voor het bedrijf aan. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is om de installaties van Chemours erop aan te passen.

Verlaging emissie naar de lucht

Als de vergunning in gaat mag er via de lucht niet meer dan 95 kilogram per jaar aan GenX stof FRD uitgestoten worden. Dat is een reductie van 80 procent vergeleken met de huidige 450 kilogram. Eerder gaf Chemours aan al een verlaging van 95 procent vanaf 2020 te kunnen realiseren. Maar door een onvolledige bouwaanvraag van het bedrijf voor aanpassing van een installatie is deze reductie helaas pas haalbaar in 2021. Vanaf deze datum moet de uitstoot van de stof worden teruggebracht naar 3,2 kilogram per jaar. Voor veel andere organische fluorverbindingen geldt dat de emissies in twee stappen worden verlaagd per 2024 en 2025 tot 99 procent.

De provincie wil dat Chemours beter in de gaten houdt waar de zeer zorgwekkende stoffen via het afval naar toe gaan. Aanleiding zijn onderzoeken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In aanvulling op landelijke afvalstoffenregels moet Chemours van de provincie extra toezicht houden, registeren en afval met FRD zoveel mogelijk te beperken.

Verdere vermindering lozing naar het water

Chemours heeft de provincie gevraagd de emissie van de GenX stof FRD-903 via het water te verlagen naar 2 kilogram per jaar in 2020. Sinds dit jaar mag het bedrijf al niet meer dan 140 kilogram per jaar van de stof uitstoten. De nieuwe reductie wordt mogelijk gemaakt doordat het bedrijf nu gebruik maakt van koolstoffilters voor de waterzuivering.


Volg @zuid_holland op Twitter