Zuid-Holland tekent voor waterkwaliteit

Gepubliceerd op 17 december 2019Gedeputeerde Jeannette Baljeu ondertekende onlangs de overeenkomst ‘Ecologische doelen voor overige wateren’, namens de provincie Zuid-Holland. Ook de provincie Noord-Holland deed dat en bijna alle in deze 2 provincies gelegen waterschappen. De gezamenlijke overeenkomst zorgt voor een gelijk beleid en uniforme uitgangspunten voor de overige wateren. De waterkwaliteit mag niet achteruitgaan en de biodiversiteit moet toenemen.

Waterkwaliteit

Overige wateren zijn wateren die kleiner zijn dan 5 hectare, maar ze zijn aangesloten op de grotere oppervlaktewaterlichamen en daarom van groot belang voor de waterkwaliteit. Op grond van het afgesproken beleid worden nu maatregelenpakketten opgesteld om ecologische doelen te bereiken. Jeannette Baljeu: "Een goede waterkwaliteit in ons watersysteem is van belang voor vele gebruiksfuncties en voor de leefomstandigheden van planten en dieren. Dit is ook opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)."

Natura-2000

De uniforme uitgangspunten zijn verder van belang omdat overig water kan bijdragen aan specifieke functies waarvoor de waterkwaliteit van belang is, zoals Natuur Netwerk Nederland, Natura-2000 gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en (officieel) zwemwater. Ook is het praktisch voor de 2 provincies en de waterschappen om met dezelfde uitgangspunten te werken en is hier makkelijker over te communiceren.


Volg @zuid_holland op Twitter