18 sollicitanten voor burgemeesterschap Sliedrecht

Gepubliceerd op 8 december 2020


Voor het burgemeesterschap van Sliedrecht hebben 18 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting voor de zomer van 2021 in functie treden.

De sollicitanten – 10 mannen en 8 vrouwen – variëren in de leeftijd van 30 tot 61 jaar. Van de 18 sollicitanten zijn 10 sollicitanten wethouder danwel burgemeester geweest, of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de Sliedrechtse gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature ontstond nadat toenmalig burgemeester van Sliedrecht Bram van Hemmen voorgedragen werd als burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard per 31 maart 2020. Nadat bekend werd dat Van Hemmen per 31 maart zou vertrekken, heeft Smit gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. Waarnemend burgemeester Dirk van der Borg blijft op zijn post tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.