Baljeu blij met steun PS voor tussenstap naar warmtelevering WLQ+ Leidse regio

Gepubliceerd op 16 december 2020


Gedeputeerde Jeannette Baljeu toonde zich vandaag verheugd over de steun van Provinciale Staten. Het gesteunde voorstel betreft een tussenstap in de warmtelevering aan de Leidse regio en bestaat uit een keuze voor subsidie als instrument en het afzien van de Leiding over Oost (LoO).

Tussenstap

Jeannette Baljeu: “Het is inderdaad een tussenstap, maar wel een belangrijke. Deze hebben we nodig om in goed overleg – en met een duidelijk mandaat – verder te kunnen met partners als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeentes Leiden en Rotterdam en ook Gasunie. Deze tussenstap houdt in dat we als provincie kiezen voor het subsidie-instrument en afzien van de Leiding over Oost (LoO) als realistische optie. Het gezamenlijke doel voor ons is en blijft ondertussen om toe te werken naar een klimaat neutrale energiehuishouding in 2050 in Zuid-Holland.”

Keuze voor subsidie-instrument

Ten eerste stemden Provinciale Staten in met de inzet van het subsidie-instrument als voorkeursvariant. Dit als grondslag voor de door het ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) gevraagde bijdrage ter realisatie van de WLQ+ (Warmtelinq Plus). De provincie zal gaan bijdragen via een rechtstreekse subsidie aan de Gasunie. En dus niet via een eigen deelname en/of uitvoering middels welke organisatie dan ook. Zo kan de provincie zich richten op haar publieke taak en ligt het risico bij degene die het project uitvoert.

Leiding over Oost niet meer realistisch

Ten tweede zijn de Staten het ermee eens de LoO (Leiding over Oost) niet langer als realistische (terugval) optie te beschouwen voor de warmtelevering in de Leidse regio. De gereserveerde financiële middelen voor LoO kunnen nu worden ingezet voor het realiseren van het warmtetransportnet Zuid-Holland. Dit onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door Provinciale Staten, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.

Uitstoot terugdringen

Een Warmtetransportnet Zuid-Holland, gevoed met restwarmte uit de Rotterdamse haven, aardwarmte en andere (lokale) bronnen biedt de kans om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOX) terug te dringen. De basis van het netwerk wordt gevormd door de aanleg die gaat plaatsvinden naar Den Haag, de Warmtelinq, WLQ. Het doortrekken van WLQ naar Leiden, WLQ+, biedt de mogelijkheid voor een breder provinciaal warmtetransportnetwerk waar Westland en Oostland potentieel ook op aangesloten kunnen worden.


Meer informatie