Hollandse Duinen klaar voor officiële status van nationaal park

Gepubliceerd op 9 december 2020


Hollandse Duinen heeft de officiële status van nationaal park aangevraagd bij het ministerie van LNV. Een belangrijke stap in de samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland en 53 gebiedspartners om de ambities van dit nationaal park nieuwe stijl waar te maken. Ambities die de partners afzonderlijk niet voor elkaar zouden kunnen krijgen: een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park in de drukste provincie van ons land.

Niet meer dan logisch

“Voor een gebied zo bijzonder als Hollandse Duinen is het niet meer dan logisch om een nationaal park te zijn”, zegt Berend Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. “Het heeft ook niet voor niets de publieksprijs gekregen voor mooiste natuurgebied in 2016. Met de status van Nationaal Park gaan alle partners de uitdaging aan om dit unieke landschap te versterken. Het gaat ons helpen om de nodige verbindingen te leggen en nog meer samen op te trekken. Zo werken we met z’n allen aan een prachtig en krachtig gebied voor mens en natuur, waar je fijn kunt wonen, werken, en ontspannen.”

Uitdagingen

Het bundelen van de krachten is in deze tijd extra belangrijk: het park ligt in de drukste provincie van Nederland en is kwetsbaar voor ontwikkelingen op het gebied van klimaat, milieu en bevolkingsgroei. De combinatie van verstedelijking, intensieve land- en tuinbouw en de groei van toerisme en recreatie zet de kwaliteit van natuur en landschap onder druk en daarmee ook de kwaliteit van wonen in de regio. Uitdagingen die hieruit voortkomen, los je niet in je eentje op maar met elkaar. De coalitie van dit nationaal park bestaat uit water- en natuurbeheerders, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samenwerken aan oplossingen

Het creëren van groene buffers rond kwetsbare Natura 2000-gebieden, om stikstof op te vangen, is één van de prioriteiten van Nationaal Park Hollandse Duinen. Ook staan de inrichting van het watersysteem en robuuste ecologische verbindingen tussen deze en andere natuurgebieden hoog op het lijstje. Dit allemaal om de biodiversiteit te vergroten. Tegelijkertijd kijken de gebiedspartners naar het verbeteren van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park en het in goede banen leiden van bezoekers.

Verbinding van stad en land, verbinding van partners

Hollandse Duinen is niet alleen van belang voor de ontspanning en recreatie van de inwoners. Het voorziet ook in een stevige kustverdediging, hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid en de broodnodige biodiversiteit. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn er geteld.

“Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,” concludeert Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van NPHD, “Nu we met ruim 50 partners zijn, kunnen we die natuur en de drinkwatervoorraad beter beschermen en onze gezamenlijke ambities voor dit prachtige nationaal park waarmaken.”

Nationaal Park nieuwe stijl

Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park Nieuwe Stijl. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen en cultuurhistorie, zoals de Atlantikwall en de landgoederen. Maar ook met dorpen, steden en economische bedrijvigheid. Een park dus dat niet alleen uit één natuurgebied bestaat maar een groot samenhangend landschap omvat waar geschiedenis en cultuur deel van uitmaken; van de brede kusstrook van Hoek van Holland tot aan Hillegom.

De aanvraag

De provincie Zuid-Holland dient de statusaanvraag in namens alle partners.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021. Ondertussen werken de gezamenlijke partners door aan de ontwikkeling van het nationaal park. Meer informatie over Hollandse Duinen is te vinden op www.nphd.nl.