Impuls voor circulair en conceptueel bouwen

Gepubliceerd op 17 december 2020


Samen met marktpartijen en medeoverheden gaat Provincie Zuid-Holland aan de slag om van de bouwsector een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie. Daarvoor ondertekenden partijen een CityDeal. De deal laat zien dat circulair en conceptueel bouwen een bijdrage kan leveren aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda, mede door de grote hoeveelheid aan innovaties in bouwproducten en bouwprocessen.

De komende jaren moet er veel veranderen in de manier waarop we bouwen en de materialen waarmee we dat doen. Daarbij staan modulair, demontabel en biobased bouwen centraal. Ook moeten we op zoek naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Door de brede vertegenwoordiging van partijen in de deal, kunnen ambities beter worden uitgelijnd. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad.

Op weg naar volledig circulair

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 ons primaire grondstofgebruik al met de helft is afgenomen. Bovendien dient de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te zijn gedaald ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd kent ons land een enorme bouwopgave: de komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen.

Samenhang

Deze twee opgaven kunnen elkaar versterken als ze in samenhang worden opgepakt. De bouwsector verbruikt 40% van alle grondstoffen en veroorzaakt 40% van de nationale CO2-uitstoot. Door slim circulair en conceptueel te bouwen valt duurzaamheidswinst te behalen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Sterker nog, het bouwtempo kan omhooggaan terwijl de klimaatambities versneld gehaald worden. De provincie Zuid-Holland slaat daarom samen met het Rijk, een aantal steden (waaronder Leiden, Den Haag en Dordrecht), private partijen, kennisinstellingen en provincies de handen ineen om de gezamenlijke ambities kracht bij te zetten in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Door de inzet van de provincie Zuid-Holland voor de Woningbouwagenda, de Verstedelijkingsstrategie, het Bouwprogramma 2.0 en de strategie Circulair Zuid-Holland zal er handen en voeten gegeven worden aan de City Deal.