Internationaal onderzoek naar duurzame infrastructuur in de Eurodelta

Gepubliceerd op 11 december 2020


De bereikbaarheid en leefbaarheid van de metropool Eurodelta staan onder druk. Daarom onderzoekt het Europese onderzoeksprogramma ESPON hoe de reismogelijkheden voor personen en goederen in de Eurodelta schoner en sneller gemaakt kunnen worden. De onderzoeksresultaten worden in het najaar van 2021 verwacht.

De mega-metropool Eurodelta

Nederland, Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen, Brussel en Noordwest Frankrijk vormen samen de mega-metropool ‘Eurodelta’. In deze metropool kunnen binnen 3,5 uur ongeveer 50 miljoen mensen worden bereikt. Daardoor is dit een internationaal aantrekkelijke verzamelplek voor goederen, diensten en kennis.

In de Eurodelta wordt goed geld verdiend, maar de aantrekkelijkheid om er te verblijven staat onder druk. Wegen slibben dicht en op sommige plaatsen is de lucht zo vervuild dat bouwprojecten stil liggen. Dit terwijl schone en snelle verbindingen tussen de steden juist de kracht van dit gebied kunnen zijn. Dit is waarom provincies Zuid-Holland en Gelderland, gemeentes Amsterdam en Den Haag, Regionalverband Ruhr, Metropolregion Rheinland, Vlaanderen, Brussel en Metropole Lille samen optrekken in het onderzoeksprogramma van ESPON.

Op zoek naar oplossingen

Het onderzoek zal duidelijk maken wat de invloed van personen- en goederenstromen is op de groei van stedelijke gebieden in de Eurodelta. Daarnaast toont het aan hoe internationale samenwerking en beleid nu en in de toekomst kunnen bijdragen aan het behalen van Europese doelstellingen voor duurzame groei in 2030 en 2050. Tot slot geeft het onderzoek handvatten aan beleidsmakers waarmee zij deze doelstellingen door internationale samenwerking kunnen behalen.

Internationale samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een internationaal onderzoeksteam, onder leiding van Tractebel. In het team werken verschillende onderzoeksinstellingen uit de Eurodelta samen; Goudappel Coffeng, de universiteit van Gent, Rupprecht Consult, Lahmeyer Deutschland GmbH en CE Onderzoek – Advies en Consultancy voor Duurzaamheid.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van verkeer en vervoer in Zuid-Holland is verheugd met deze internationale samenwerking: “Om internationaal te kunnen concurreren, is het belangrijk dat we onze krachten bundelen en samenwerken aan oplossingen. Denk daarbij aan schonere vormen van vervoer en slimmer gebruik van ruimte. Daarmee houden we de regio aantrekkelijk om in te wonen en te werken.”