Nieuwe dienstregeling voor openbaar vervoer in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 2 december 2020


Door de coronapandemie reizen op dit moment veel minder mensen met het openbaar vervoer. De nieuwe dienstregeling, die vanaf 3 januari ingaat, is daarop aangepast. Het openbaar vervoer blijft voor iedereen toegankelijk, ook al duurt het soms wat langer en komt de bus wat minder vaak.

Vraag en aanbod

Om het openbaar vervoer draaiende te houden, gebruiken vervoerders een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ van het Rijk. Daarnaast blijft de provincie de subsidie aan vervoerders doorbetalen. Hiermee wordt het verlies van vervoerders voor 93% tot 95% gedekt. Dit betekent dat vervoerders 5% tot 7% op kosten moeten besparen. Dit gebeurt door minder flexibel personeel en materieel in te zetten en door met ingang van de nieuwe dienstregeling ook het aanbod van openbaar vervoer met ongeveer 10% te verminderen. Dankzij deze maatregelen kan ongeveer 90% van het OV binnen de huidige dienstregeling blijven rijden. Zo sluiten de huidige vraag en aanbod beter op elkaar aan.

Nieuwe dienstregeling

De nieuwe dienstregeling gaat in op 3 januari 2021 en heeft de looptijd van een half jaar omdat ook de beschikbaarheidsvergoeding voor een half jaar geldt. De nieuwe dienstregelingen van de vervoerders zijn in nauw overleg met de provincie en gemeenten besproken en daarbij is een advies uitgebracht door de reizigersadviesraden (ROCOV’s). De bereikbaarheid van de hele provincie is en blijft het uitgangspunt. De dienstregeling kan daarom tussentijds worden aangepast als het aantal reizigers groeit of verder afneemt. De provincie is ervan overtuigd dat de manier waarop de maatregelen met de vervoerders genomen zijn, ervoor zorgt dat zo weinig mogelijk reizigers overlast zullen ervaren. Geen reiziger blijft aan de kant staan.

Transitie van het openbaar vervoer

Naast de nieuwe dienstregelingen wordt, op basis van kaders die Provinciale Staten nog zullen vaststellen, een ‘transitieplan’ uitgewerkt. Met dit plan moeten reizigers worden verleid om het OV weer meer te gebruiken als de coronacrisis voorbij is. Dit plan moet er daarnaast toe leiden dat vervoerders in de toekomst ook zonder extra Rijksmiddelen aantrekkelijk OV kunnen bieden.

Reizigersinformatie

De vervoerders communiceren over hun nieuwe dienstregeling naar reizigers. Reizigers vinden de nieuwe dienstregeling onder andere op de website van de vervoerder en via de reisplanners. Arriva is de vervoerder van de bussen in Zuid-Holland Noord. NS is de vervoerder van de regionale R-nettrein tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Qbuzz is de vervoerder van de bussen in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem en van de regionale R-net trein tussen Dordrecht en Geldermalsen. Aquabus is de vervoerder van de Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Connexxion is de vervoerder van de bussen in Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Bereikbaar Zuid-Holland

Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen. Of je nu naar school gaat of naar je werk, goederen moet bezorgen of een bezoek brengt aan vrienden. Daarom investeren we in alle vormen van vervoer, waaronder openbaar vervoer. De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van openbaar vervoer in de gebieden Zuid-Holland Noord, Drechtsteden – Molenlanden - Gorinchem en Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee.