Provincie gaat door met Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Gepubliceerd op 7 december 2020


De provincie Zuid-Holland zorgt ook de komende twee jaar voor een stevige basis voor de samenwerking in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Ook de waterschappen doen weer mee. Samen met de overige deelnemers dragen zij bij met kennis, eigen projecten en een financiële samenwerkingsbijdrage.

In Zuid-Holland worden de komende jaren veel nieuwe woningen bijgebouwd. Provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat deze ook voor de langere termijn toekomstbestendig zijn. De samenwerking in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen helpt daarbij.

Succesvolle samenwerking

Het Convenant is sinds oktober 2018 een succesvolle samenwerking tussen koplopers onder overheden, bouwers en ontwikkelaars in Zuid-Holland om klimaatadaptief bouwen tot ‘het nieuwe normaal te maken’. In de afgelopen periode ontwikkelden de partijen gezamenlijk een programma van eisen, een leidraad en website met goede voorbeelden die helpen om nieuwbouw bestand te maken tegen wateroverlast door regen, tegen hittestress, droogte, bodemdaling en overstromingsrisico’s. Ten gevolge van klimaatverandering nemen de risico’s hiervan toe. Ook werd verkend wat financiële instrumenten zijn om klimaatadaptieve prestaties te bekostigen.

Het vervolg van de samenwerking in de komende 2 jaar staat in het teken van implementeren en toepassen van de diverse producten en afspraken bij bouwprojecten in onze provincie. Hierbij koppelen we ook zo slim aan op andere toekomstbestendige thema’s als energietransitie, natuurinclusiviteit en circulariteit.

De samenwerking die in 2018 op initiatief van provincie Zuid-Holland begon, staat ook landelijk volop in de belangstelling. Het aantal deelnemers groeit door en ook in andere delen van Nederland krijgt de bouw adaptieve werkwijze steeds meer navolging.