Meer slimme verbindingen tussen Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht

Gepubliceerd op 3 december 2020


Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft donderdag 3 december tijdens de internationale Green Deal Makers Summit van POLIS gepleit voor meer slimme verbindingen tussen Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Die uitbreiding van het netwerk is nodig om de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde te houden. Om de bouw van 240.000 nieuwe huizen mogelijk te maken en om de universiteitssteden optimaal met elkaar te verbinden.

De Green Deal gaat over mobiliteit, verstedelijking, industriële woningbouw, circulaire economie, klimaat en energie en maakt deel uit van het programma van POLIS, het Europese netwerk van steden en regio’s dat samenwerkt om innovatieve technologieën en mobiliteitsbeleid te ontwikkelen. De betrokken partijen, waaronder de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd door Floor Vermeulen, ondertekenden een ‘pledge’ (belofte) om de gezamenlijke ambities van Europese steden en regio’s kracht bij te zetten. Dit is van groot belang aangezien de Europese Unie de komende maanden besluiten neemt over de financiering hiervan.

Naast zijn pleidooi voor betere verbindingen tussen de steden, wees Vermeulen ook op het belang om meer te investeren in het vergroenen van de mobiliteit en verstedelijking en noemde daarbij de CO2 neutrale wegen als de N470 en de N211, waterstofbussen en schone binnenvaart van CLINSH en RH1NE.

Naast Floor Vermeulen waren ook andere bestuurders vertegenwoordigd: staatssecretaris Stientje van Veldhoven, Diederik Samson (die samen met Frans Timmermans werkt aan de Green Deal en de Europese Klimaatwet), bestuurders van steden als Parijs, Stockholm en Lissabon en wethouders van onder meer Rotterdam en Nijmegen.

Speech Floor Vermeulen:

Mobility is a cornerstone for urbanization.
So there is need for collaborative planning on mobility and infrastructure on the one hand, and planning of housing, working, and leisure on the other hand.

The province of South-Holland is the most densely populated part of the Netherlands and space is very limited, so creative solutions are necessary. Therefore, we invest big in cycling highways, carbon neutral infrastructure projects (like the provincial N470 en N211 highways), and fuell cell electric public transport with help of EU funding. In the Hoeksche Waard near Rotterdam, we will have one of the biggest ALL GREEN hydrogen fuell cell busses fleet in 2022.

A comprehensive approach is implemented to structure urbanisation along public transport corridors by stimulating investments in existing built-up areas. Major part of 240,000 new to build houses will be realised around excisting railway and light rail networks, in Leiden, The Hague, Delft, Rotterdam, and Dordrecht. That network need to be expanded.

Monofunctional working areas along that network are being transferred into mixed-use urban districts where housing, working and leisure are mixed. Mobility hubs for passengers and freight will be part of these districts.

Creative solutions are needed for transport as well, supporting “Greening the fleet” and supporting a modal shift. Because the port of Rotterdam and inland ports are close to urban areas. Think of investments in cleaner and safer vehicles and inland shipping that contribute to lower emissions in urban areas on European transport corridors. The province of South-Holland is lead partner in EU projects as CLINSH and RH2INE on hydrogen inland shipping: together with ports, and governments across borders (like Flanders and NRW).

In practice we expect a sort of ‘collision’ at regional scale between growing and densifying cities with strong public transport and cycling networks, and the surrounding suburban and rural areas that are more car-oriented. Challenges and potential solutions shift from central cities to the outskirts, at urban ring roads, and transfer and clean energy hubs at city borders.
We would like to share our ideas and practical solutions with you all, because we are all in this development together in Europe. Thank you!