Zeven erfgoedlijnen en het verhaal van Zuid-Holland

Gepubliceerd op 9 december 2020


Ook in 2021 blijven we het Zuid-Hollands erfgoed beleefbaar en toegankelijk maken. In het nieuwe jaar krijgen onze erfgoedlijnen en hun mooie, interessante projecten wederom onze aandacht. De provincie Zuid-Holland verstrekt daartoe komend jaar zo’n 3,1 miljoen euro aan subsidie voor projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Onze 7 erfgoedlijnen bieden veel mooie dingen. Een grote schare betrokken erfgoeddeskundigen, monument- en objecteigenaren en hun vrijwilligers houden zich, via de erfgoedtafels, bezig met het ontdekken en behouden van ons Zuid-Hollandse erfgoed. Dat doen zij door ons erfgoed soms in oude luister te herstellen, door ‘oude’ verhalen door te geven of door het erfgoed een nieuwe bestemming te geven. Op die manier maken we onze historie weer toegankelijk voor nu en in de toekomst. Deze coronatijd legt veel beslag op de inzet en mogelijkheden van onze erfgoedlijnen, van vrijwilligers en bestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat door hun inzet en door de mogelijkheden die onze subsidieregelingen bieden, ook in de toekomst iedereen kan blijven genieten van ons gezamenlijk erfgoed.”

Projecten 2021

In samenwerking met de erfgoedtafels is bepaald welke projecten het aankomende jaar het meest bijdragen aan het beleefbaar maken van deze erfgoedlijnen. Op basis van deze lijst heeft het provinciebestuur op 8 december 2020 besloten welke projecten het komende jaar subsidie kunnen aanvragen binnen de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020.

Veelbelovende plannen en ideeën

De lijst biedt een overzicht van een aantal veelbelovende en gevarieerde projecten.

  • Bij de erfgoedlijn Atlantikwall zien we bijvoorbeeld (her)beleefbare bunkercomplexen en een 'Artist in residence’ concept.
  • Op Goeree-Overflakkee zet de erfgoedlijn in op verdere restauratie van het Fort Prins Frederik, op een kwaliteitsimpuls voor de havenkanalen en een nieuwe erfgoed wandelroute.
  • De erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie biedt ons interactieve educatieve verhalen rondom deze waterloop. Zij vertellen o.m. hoe we de tijd van toen en nu nóg steeds kunnen beleven.
  • In de Landgoederenzone staat er een aantal restauraties gepland en er liggen mooie plannen voor de landschapsparken, die de vele buitens en kastelen omringen. Zo blijft deze groene kuststrook, ook wel Hollands Buiten genoemd, een mooie ontmoetingsplek voor veel mensen.
  • De erfgoedlijn Waterdriehoek maakt, samen met anderen, het komende jaar bijvoorbeeld de herdenking van '600 jaar Sint-Elisabethvloed' in dit gebied beleefbaar.
  • De erfgoedlijn Limes laat de talrijke nieuwe vondsten zien van de aanwezigheid van de Romeinen in onze streken. Er zijn al heel wat restanten van de Romeinse beschaving ontdekt, maar ieder jaar komen er, ook in Zuid-Holland, weer nieuwe vindplaatsen bij.
  • De erfgoedlijn Trekvaarten brengt oude en nieuwe vaarroutes, soms met interactieve communicatiemiddelen, weer tot leven. Ze vertellen ook meer over hoe het was om te handelen en te leven langs de oude vaarten.

Samen sterk voor erfgoed

Om ons Zuid-Hollands erfgoed in stand te houden, werken we samen met zo’n 300 actieve en enthousiaste partners. Zij krijgen daarbij steun van vele betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Zo maken we het met elkaar mogelijk dat iedereen die geïnteresseerd is het erfgoed in Zuid-Holland ook kan blijven bezoeken. Om het te beleven, om ervan te genieten en om meer te leren over onze geschiedenis. Ons erfgoed blijft zo, ook voor de toekomst, behouden.

Subsidie aanvragen

Subsidie voor de in het maatregelenpakket 2021 vastgestelde projecten kan aangevraagd worden nadat het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 is gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

De 7 Zuid-Hollandse erfgoedlijnen

Alle 7 erfgoedlijnen vertegenwoordigen een eigen groep monumenten die aan één geografische lijn liggen (kust, rivier of een trekvaart). Zij vertellen daarbij het bijzondere verhaal van dit gebied en van deze waterlopen. Maar zij vertellen ook over de bijzondere geschiedenis van (Zuid-)Holland. Een gebied dat door alle eeuwen heen is gemaakt door de bewoners die haar bevolkt, ontgonnen en opgebouwd hebben.

Kijk voor meer informatie over onze erfgoedlijnen op de website De geschiedenis van Zuid-Holland.


Vestingstad Nieuwpoort – Oude Hollandse Waterlinie