€4,4 miljoen subsidie voor duurzame landbouw opengesteld!

Gepubliceerd op 4 februari 2019€4,4 miljoen subsidie voor samenwerken aan innovaties in de Duurzame Landbouw is opengesteld van 4 februari 2019 tot en met 10 april 2019.

De provincie daagt landbouwpioniers uit om te werken aan duurzame innovaties voor de landbouwsector en vraagt om ideeën en projecten. Bent u die duurzame landbouw pionier? Doe dan mee! Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) stellen €4,4 miljoen subsidie beschikbaar uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Gedeputeerde Han Weber: “Alleen door samen te werken, kunnen wij de landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland verduurzamen. We moeten nu doorpakken. Ik daag de duurzame landbouwpioniers uit om gebruik te maken van deze subsidie en samen de schouders eronder te zetten.”

Geïnteresseerd? Wij denken graag met u mee!

U kunt van 4 februari 2019 tot en met 10 april 2019 17.00 uur uw aanvraag indienen. U kunt in de volgende situaties subsidie aanvragen. Het (op te richten) samenwerkingsverband bestaat uit ten minste een grondgebonden landbouwer en een ketenpartij uit de voedselketen, niet zijnde een landbouwer. Tot de voedselketen behoren toeleveranciers van landbouwbedrijven, producenten en verwerkers van voedsel, distributeurs en retailers.

Voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan wordt 100% subsidie verstrekt. Voor de uitvoering van een innovatieproject wordt 70% subsidie verstrekt. Voor investeringen die in het kader van de uitvoering van een innovatieproject worden gedaan wisselt het subsidiepercentage tussen de 40% en 100%.

De samenwerking richt zich op: versterking van de positie van de landbouwer, nieuwe marktconcepten en verdienmodellen, geringer grondstoffengebruik, gesloten kringlopen en behoud en versterking van de biodiversiteit.

Heeft u goede ideeën die volgens u voor subsidie in aanmerking komen en aansluiten bij de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw? Mail ons dan via . Neem ook al contact op als uw plan nog niet klaar is. Wij helpen u graag.

We ondersteunen alle koplopers en vernieuwers in de Duurzame Landbouw met het Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland. De ontwikkelde proeftuinen worden ondersteund door een kennisteam en door de community Zuid-Hollandse Voedselfamilies.


Volg @zuid_holland op Twitter