Restauratie Fort Prins Frederik op Ooltgensplaat van start

Gepubliceerd op 8 februari 2019Fort Prins Frederik wordt met de restauratie van de geschutstoren, de kazerne, bastions, munitieopslagplaatsen en de poterne als krijgskundig historisch uniek element geheel in ere hersteld. Donderdag 7 februari werd daarvoor het officiële startsein gegeven. Het fort met zijn grote cultuurhistorische waarde zal middels restauratie en uiteindelijk herbestemming beleefbaar worden voor een groot publiek. Het rijksmonument Fort Prins Frederik is een van de boegbeelden van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

Het (her)planten van een kastanjeboom bij de ingang van het fort markeerde de starthandeling, verricht door Rik Janssen, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland en Daan Markwat, wethouder, tevens voorzitter van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. De boom werd geplant op de plek waar vroeger ook de kastanjebomen stonden. Deze werden gebruikt om schaduw te geven aan de soldaten die op wacht stonden.

Rik Janssen: "Ik ben trots op de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee die het mogelijk maakt om met alle partners samen dit boegbeeld van het eiland een nieuw leven te geven. Het past uitstekend in de ambities van de provincie om de sociale en economische vitaliteit van het eiland Goeree-Overflakkee te ontwikkelen en te versterken. Herbestemming van dit imposante militair erfgoed in ons landschap is daarvan een belangrijk onderdeel. Het biedt ons de kans onze cultuurhistorie door te geven aan ons nageslacht. Zo stellen we iedereen in staat ervan kennis te nemen en ervan te genieten."

Verdedigingsbolwerk

Fort Prins Frederik (voorheen Fort Duquesne) op Ooltgensplaat dateert uit begin 19e eeuw. Oorspronkelijk gebouwd door de Fransen en in 1813 veroverd door Nederlandse troepen met behulp van de burgers van Ooltgensplaat. In 1883 vond een versterking van het fort plaats als onderdeel van de 'Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak' van de Zuiderwaterlinie. Na de Eerste Wereldoorlog verloor het fort zijn strategische betekenis en werd bij Koninklijk Besluit in 1928 opgeheven als vestingwerk.

Herbestemmen

Na restauratie zal het fort weer als verdedigingswerk herkenbaar zijn. Met behoud van zijn historische waarden zal het fort een nieuwe eigentijdse bestemming krijgen en een recreatieve en toeristische trekpleister gaan vormen voor Ooltgensplaat en het eiland als geheel. Tijdens diverse te organiseren activiteiten en evenementen zal de rijke historie van het fort verbeeld en verteld worden. Het Fort Prins Frederik participeert ook het bredere verhaal van het Waterpoort-project ‘Verbonden vestigingen en forten’ en zet daarmee de liniegeschiedenis van de gehele streek op de kaart.

De rol van het water

De erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is 1 van de 7 Zuid-Hollandse erfgoedlijnen. Erfgoedlijnen vertellen een gemeenschappelijk historisch verhaal over een gebied. Maar zij vertellen ons ook meer over de inpassing van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen die de erfgoedlijn kunnen versterken, zoals op het gebied van energie en klimaatadaptatie, als onderdeel van ons landschap.

In de geschiedenis van het Goeree-Overflakkee speelt het water een belangrijke rol. Als vijand, maar ook als vriend. Van die geschiedenis is nog veel te zien op het eiland.


Volg @zuid_holland op Twitter