Rol voor innovatief mkb bij maatschappelijke opgaven

Gepubliceerd op 14 februari 2019Grote maatschappelijke opgaven bieden enorme kansen voor innovatieve ondernemers. En andersom. Dat stelt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “Opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie of gezondheid vragen om innovatieve denkkracht. Die zit onder meer bij het Zuid-Hollandse mkb. We zouden meer moeten samenwerken, dan maken we het verschil.”

Bom-Lemstra stelde dit tijdens een bijeenkomst in het teken van 5 jaar Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), een subsidieregeling van provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarmee ondernemers hun innovatieve product of dienst een stap verder kunnen brengen. In Zuid-Holland zijn via de regeling ruim 500 innovaties verder geholpen met meer dan €40 miljoen subsidie. De innovaties zijn al grotendeels gericht op maatschappelijke vraagstukken. Denk aan een tool voor schonere binnenvaart, of de kweek van zeewier in een kas.

Win-win

De gedeputeerde ziet in de samenwerking een win-win-situatie. “Voor ondernemers is het een kans hun innovatie verder te ontwikkelen en groot te maken. Als maatschappij kunnen we rekenen op de broodnodige innovatieve oplossingen.” De provincie zoekt daarom steeds vaker de samenwerking op met innovatieve bedrijven. Zo is onlangs het tweede startup in residence programma gestart. Daarbij werken startups aan oplossingen voor provinciale vraagstukken als bodemdaling of circulariteit.

Ook zet de provincie het instrument SBIR (Small Business Innovation & Research) in. Dit is een competitie waarbij 8 mkb’ers op zoek gaan naar mogelijkheden om kades van Zuid-Hollandse waterwegen te verduurzamen. Bom-Lemstra: “Er komen ontzettend grote opgaven op ons af, die moeten we samen aanpakken. Gelukkig zit er veel denk- en ondernemerskracht in Zuid-Holland. Laten we samen het verschil maken.”


Volg @zuid_holland op Twitter