Provincie Zuid-Holland stelt subsidieregister open

Gepubliceerd op 13 februari 2019Geïnteresseerden kunnen sinds 12 februari gebruikmaken van een digitaal subsidieregister van de provincie Zuid-Holland. Het online subsidieregister is een overzicht van alle subsidies die de provincie sinds 2014 heeft verleend.

Voorheen publiceerde de provincie eens per kwartaal een overzicht van de verstrekte subsidies in de vorm van een platte tabel. De provincie geeft subsidies aan maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om samen te bouwen aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

Het aanbieden van een digitaal subsidieregister past in een van de uitgangspunten van de provincie om zoveel mogelijk financiële informatie transparant en openbaar te maken. Op deze manier gaan we in Zuid-Holland slimmer om met data”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Actueel en transparant

Via de website https://subsidieregister.zuid-holland.nl kunnen gebruikers  een actueel overzicht opvragen van alle toegekende subsidies vanaf 2014.  Het subsidieregister krijgt dagelijks een update. Gebruikers kunnen bovendien gemakkelijk zoeken en filteren op informatie die relevant is. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk om transparant te zijn over de besteding van publieke middelen.

Open data

De provincie Zuid-Holland beschikt als overheidsorganisatie over grote hoeveelheden data. Zij verzamelt, analyseert en beheert deze gegevens bij het vervullen van haar publieke taak. De data die zij verzamelt en creëert behoort dan ook toe aan de samenleving. Zuid-Holland is bezig om haar data vrij te geven voor iedereen. Het subsidieregister is hier een voorbeeld van.


Afbeelding gedeputeerde Baljeu en medewerkers subsidies

Op de foto van links naar rechts Cor Labrijn (medewerker subsidies), Jeannette Baljeu (gedeputeerde transparante overheid), Erik Brouwers (hoofd subsidies) en Stijn Brouwers (software ontwikkelaar)

Volg @zuid_holland op Twitter