Werkbezoek Westland: eerste kennismaking Vestia-problematiek

Gepubliceerd op 26 februari 2019Hamit Karakus, bestuurlijk regisseur Vestia-gemeenten, heeft een bezoek gebracht aan gemeente Westland. Samen met gedeputeerde Adri Bom-Lemstra maakte hij kennis met volkshuisvestelijke problemen in de sociale huursector doordat Vestia onder streng financieel toezicht staat.

Karakus is sinds februari namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de slag met de volkshuisvestelijke opgave in gemeenten waar Vestia actief is. De woningcorporatie staat onder financieel toezicht en onttrekt om die reden ook woningen aan de sociale huurmarkt.

Ook heeft de financiële situatie effect op het onderhoud van woningen. Vooral in Zuid-Holland zijn de volkshuisvestelijke gevolgen groot, waarop meerdere gemeenten en de provincie Zuid-Holland aan de bel hebben getrokken. Aan Karakus de taak te werken aan oplossingen.

Inspanning en vindingrijkheid

Op 22 februari heeft Karakus zijn eerste bezoek gebracht om nader kennis te maken met de problematiek. Samen met gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en wethouder Ben van der Stee bezocht hij Honselersdijk, waar Vestia alle sociale huurwoningen in bezit heeft. De corporatie wil hier een deel van haar bezit afstaan, waardoor de sociale huurwoningvoorraad met ruim een kwart zal dalen. Dit heeft gevolgen voor de wachttijden, in het Westland, maar ook in de regio.

Karakus benadrukte de urgentie om met de betrokken gemeenten en corporaties uit de regio tot een oplossing te komen. “Het is van groot belang voor de huurders dat het aantal sociale huurwoningen en het beheer ervan op peil blijft, zeker nu we gezamenlijk voor een enorme verduurzamingsopgave staan. Het vinden van een werkbare oplossing vergt echter inspanning en vindingrijkheid van alle betrokken partijen. Ik vertrouw erop dat de gesprekken hierover in harmonie en constructief plaatsvinden.”


Volg @zuid_holland op Twitter