‘Dit doet de provincie’

Gepubliceerd op 5 februari 2020De vergadering van Provinciale Staten eindigde op 5 februari feestelijk. Zichtbaar trots overhandigde gedeputeerde Berend Potjer het nieuwe boekje ‘Dit doet de provincie’ aan Lies van Aelst, plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten.

Zichtbaar en toegankelijk

“Dit boekje is een voorbeeld van hoe wij willen communiceren met onze inwoners. Toegankelijk en op een begrijpelijk taalniveau”, aldus gedeputeerde Potjer. “Het is een mooi middel om onze ambities voor Zuid-Holland zichtbaar te maken voor een groter publiek.”

Doorkijkje naar het Coalitieakkoord

De provincie is een stukje Nederland én een stukje overheid. Maar wat doen we nou precies? Waar werken we aan? Hoe werkt een provincie eigenlijk? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boekje 'Dit doet de provincie'.

Naast een korte samenvatting van hoe een provincie werkt, lees je hierin ook wat het college van Gedeputeerde Staten met elkaar heeft afgesproken voor deze collegeperiode. Een soort samenvatting van het Coalitieakkoord dus. Het boekje is digitaal terug te vinden op de website van de provincie.