€30 miljoen naar Drechtsteden-Gorinchem en Zuid-Hollandse Delta

Gepubliceerd op 19 februari 2020De regio Drechtsteden-Gorinchem krijgt van het rijk €22,5 miljoen voor onderwijs-arbeidsmarkt, verbetering van oevers, woningbouw en innovatie. De Zuid-Hollandse Delta (Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne Putten) ontvangen €7,5 miljoen voor investeringen in agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid, landschap en toerisme. De provincie Zuid-Holland ondersteunt deze Regio Deals.

“Felicitaties aan de regio’s en mooi te constateren dat het rijk de kracht en de potentie van de gebieden onderkent”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen. “De samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en provincie werpt hier vruchten af.”

In Drechtsteden-Gorinchem worden met het geld projecten opgezet om meer opleidingen in het hoger onderwijs aan te bieden en meer studenten te verleiden voor het beroepsonderwijs te kiezen. Concreet wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van het Leerpark in Dordrecht en de Regionale Innovatie- en Beroepencampus in Gorinchem. Tientallen bedrijven in de regio gaan aan de slag met innovatiethema’s bijvoorbeeld op het gebied van energie/duurzaamheid en waterveiligheid.

Andere projecten richten zich op het aantrekkelijk maken van de oevers voor werken, wonen en recreëren o.a. met een getijdenpark en door maritiem erfgoed bereikbaar en toegankelijk te maken. Hiervoor worden bedrijven verplaatst, woningbouwprojecten opgestart en wordt gekeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden over water zoals de inzet van watertaxi’s.

In de Zuid-Hollandse Delta wordt geïnvesteerd in duurzame en innovatieve groei door versterking van de economische structuur en verbetering van het woon- en leefklimaat. Met de extra investering van het rijk kan de regio deze opgaven sneller en beter aanpakken. De eilanden in de Zuid-Hollandse Delta vinden elkaar op de thema’s agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid, landschap en toerisme.

De regio’s Drechtsteden-Gorinchem en Zuid-Hollandse Delta zijn 2 van de 26 regio’s die aanspraak deden op de in totaal €180 miljoen die het rijk beschikbaar stelt in de vorm van Regio Deals.


Afbeelding bij bericht €30 miljoen naar Drechtsteden-Gorinchem en Zuid-Hollandse Delta

Meer informatie