Inzet burenregeling Windpark Spui

Gepubliceerd op 26 februari 2020Bericht over de burenregeling windpark Spui, naar aanleiding van een brief aan bewoners van Klein Piershil BV, de exploitant van het park.

Klein Piershil B.V. (KP), Eigenaar van Windpark Spui in de Hoeksche Waard, heeft op 12 februari een brief gestuurd aan mensen die in de buurt van Windpark Spui wonen. Daarin staat dat er onvoldoende geld zit in de afgesproken ‘burenregeling’ om de benodigde aanpassingen aan huizen te doen en dat er aan de provincie Zuid-Holland is gevraagd om geld uit een andere regeling, het zogeheten inrichtingsbudget, te gebruiken. Maar dit potje ‘inrichtingsbudget’ is bedoeld voor zaken als een groene omgeving en recreatie mogelijkheden. Bovendien laat KP bij dit voorstel de regeling ‘planschaderegeling’ onbenoemd.

In het nadeel van inwoners

De provincie is verrast dat Klein Piershil de brief aan de bewoners heeft gestuurd zonder overleg met de provincie. We denken dat het voorstel dat KP doet, uiteindelijk in het nadeel van de inwoners gaat werken. Zij lopen namelijk kans op aanzienlijk minder geld via de planschaderegeling als ze eerst via de burenregeling geld krijgen. KP heeft hier onvoldoende rekening mee gehouden.

Burenregeling als een extra potje bovenop planschaderegeling

De burenregeling is bedoeld als een extra, voor relatief kleine zaken zoals dubbelglas of screens. Door grotere aanpassingen zoals gevel- en/of dakisolatie ook via de burenregeling te financieren, is dat potje snel op. Daarbij komt dat als bewoners al tegemoet gekomen zijn via de burenregeling, dat bedrag verrekend wordt op het moment dat ze planschade gaan indienen. Zo zullen ze uiteindelijk in totaal minder gecompenseerd krijgen. Andersom kan wel: planschade kan wel aangevuld worden met extra tegemoetkoming uit de burenregeling. En zo is de regeling ook bedoeld, als een extra.

Voorbeeld

Iemand heeft recht op een planschadevergoeding van €5.000 en KP heeft al via de burenregeling voor €2.000 aan maatregelen aan het huis toegepast, dan ontvangt de bewoner uiteindelijk nog maar €3.000 planschade. Als de planschade eerst wordt aangevraagd en uitgekeerd, dan ontvangt de bewoner €5.000 planschade en €3.000 aan maatregelen uit de burenregeling. Totale tegemoetkoming voor de bewoner is dan €8.000.

Gesprek met belanghebbenden

Voordat het windpark er kwam zijn verschillende gesprekken gevoerd met belanghebbende inwoners. Er is een ‘Participatieplan’ gemaakt waarin staat hoe inwoners betrokken worden en extra tegemoet gekomen worden. De inhoud van de brief impliceert KP een aanpassing van dit participatieplan, een plan dat het resultaat is van een zorgvuldig overleg met alle belanghebbenden. De provincie vindt dan ook dat een partij niet zomaar in zijn eentje het participatieplan kan aanpassen, dit vereist nieuw overleg met alle belanghebbenden. Aangezien dit niet leidt tot een snelle inzet van de burenregeling, is dit niet wenselijk.

Inrichtingsbudget

Tijdens de gesprekken met de bewoners is ook afgesproken dat we het windpark mooi in het landschap laten passen en maatregelen nemen voor groen en recreatie. Daarvoor is het inrichtingsbudget bedacht, waar Klein Piershil BV en de provincie allebei €100.000 voor beschikbaar hebben gesteld. Klein Piershil heeft de Provincie gevraagd om budget uit het inrichtingsbudget beschikbaar te stellen voor de burenregeling. De provincie vindt het ongewenst budgetten in te zetten waar ze niet voor bedoeld zijn.

Hoe werkt het met tegemoetkomingen?

De provincie verleent de vergunning voor het windpark en zet zich er samen met de gemeente Hoeksche Waard voor in dat dit op een zo goed mogelijke manier gebeurt voor inwoners en het landschap. Bij dit soort grote projecten is een ‘planschaderegeling’ wettelijk verplicht. Mensen die schade hebben door het windpark kunnen dit via de gemeente melden bij de provincie. Een onafhankelijk bureau bepaalt welke schade er is. De provincie geeft dit door aan de eigenaar van het windpark, Klein Piershil B.V., die de schade moet vergoeden.

Hoe nu verder?

De provincie stelt voor de inwoners op korte termijn te informeren, in gesprek te gaan met betrokken partijen en verzoekt KP met een nieuw voorstel te komen. Een voorstel dat het uitgangspunt dat de burenregeling een aanvulling is op de planschaderegeling handhaaft en dat recht doet aan de ervaren overlast van de direct omwonenden in het gebied.

Voor meer informatie: