Nieuw onderdak voor dwergvleermuizen provinciehuis

Gepubliceerd op 25 februari 2020De dwergvleermuizen die in en rond het provinciehuis in Den Haag leven, zijn ook tijdens en na de renovatie welkom. Het hoofdgebouw van de provincie wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens de voorbereidingen daarvoor is onderzoek gedaan naar de aanwezige flora en fauna rond het gebouw. Hierbij zijn mogelijke verblijfplaatsen gevonden van de Gewone dwergvleermuis. Daarom zijn speciale vleermuizenkasten geplaatst.

Bijzondere beestjes

"Door te zorgen voor goede huisvesting voor onze ‘kantoorgenoten’ brengen we ons eigen beleid op het gebied van natuurbescherming in de praktijk. Vleermuizen zijn bijzondere dieren die de moeite van het beschermen waard zijn", stelt gedeputeerde Berend Potjer (Natuur). "Daarbij zijn vleermuizen belangrijk als graadmeter voor hoe het gaat met onze natuur. Ze eten insecten. Dus, als het goed gaat met de vleermuizen, weet je ook dat het goed gaat met de insecten. En als het goed gaat met insecten, gaat het goed met de rest van de natuur."

Verhuizen

De vleermuizenkasten zijn geplaatst op de andere delen van het provinciehuis, waar geen werkzaamheden plaatsvinden. De vleermuizen hebben ongeveer een half jaar de tijd om de nieuwe huisvesting te vinden en te leren kennen. De aannemer maakt op de plekken in het gebouw waar de verblijfplaatsen zijn gevonden tochtgaten in de dakconstructie. De vleermuizen vinden tocht vervelend en gaan dan zelf op zoek naar een andere plek. Na de renovatie (in 2022) worden de vleermuiskasten weer verwijderd. In het ontwerp van het nieuwe gebouw is rekening gehouden met nieuwe nissen/openingen waar de vleermuizen zich thuis kunnen voelen.

Werken aan een gezonde natuur

De provincie werkt samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een gezonde natuur in de stad en het landelijk gebied. Een gevarieerde natuur waar dieren en planten gedijen, waar mensen van kunnen genieten. Denk bijvoorbeeld aan een stevige groene buffer rondom woonkernen of industrieterreinen, of de recreatiemogelijkheden als inwoners natuur dichtbij kunnen beleven. Ons doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 één van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen is in Europa. Waar we wonen, werken en recreëren in harmonie met de natuur. Dat geven we ook binnen onze eigen projecten zo goed mogelijk vorm.