Stedelijk Museum Schiedam in Zuid-Holland voorgedragen voor €1 miljoen aan rijkssubsidie

Gepubliceerd op 20 februari 2020Het Stedelijk Museum Schiedam wordt vanuit de provincie Zuid-Holland voorgedragen aan het rijk om in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie van €1 miljoen. Het museum zal daarmee vanaf 2021 gedurende 4 jaar elk jaar €250.000 ontvangen. De provincie waardeert vooral de durf van het Stedelijk Museum Schiedam om met vernieuwende ideeën te komen. Deze zijn de laatste jaren verbeeld in tentoonstellingen die heel succesvol bleken en waar vooral ook veel nieuwe doelgroepen op af kwamen.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Zuid-Holland beschikt over een groot aantal bijzonder mooie musea. De provincie Zuid-Holland kan voor deze rijkssubsidie helaas maar één museum voordragen, maar elk museum is alle aandacht en een bezoek meer dan waard.”

Zuid-Hollands museumlandschap

Dat we in Zuid-Holland een rijk scala aan interessante musea hebben, bleek ook uit de grote verscheidenheid aan aanvragers en ingediende projectplannen, met een totaal van 19 aanvragen. De selectiecommissie, bestaande uit Statenleden en deskundigen, vond het een genoegen om kennis te nemen van alle ambities in de culturele sector in Zuid-Holland. De goede kwaliteit van de verschillende projectplannen werd zeer gewaardeerd. Het bracht eens te meer aan het licht dat Zuid-Holland veel waardevolle bekende en soms minder bekende collecties in haar midden heeft. Uit deze, begin dit jaar gestarte, zorgvuldige selectieprocedure is in de provincie Zuid-Holland het Stedelijk Museum Schiedam als winnaar uit de bus gekomen.

“We zijn blij verrast en vereerd door de voordracht”, reageert Deirdre Carasso, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. “Het gaat voor ons een groot verschil maken bij de uitvoering van onze plannen. We hebben een missie die sterk gericht is op de samenleving. We kunnen met deze investering nu ruimte bieden aan nieuwe kunstvormen die in de samenleving een grote rol spelen, maar vaak nog niet in musea te zien zijn.“ Wethouder van cultuur van Schiedam Duncan Ruseler: “We zijn geweldig trots dat we een museum van nationale allure binnen onze stadsgrenzen hebben, dat zich tegelijkertijd met de stad verbindt.”

Nieuwe kunst in een bestaande collectie

Met deze bijdrage kan het Stedelijk Museum Schiedam nog meer verbinding leggen met wat speelt in de samenleving. De combinatie van ‘nieuwe’ kunst en het gebruik van de bestaande collectie geeft het museum de mogelijkheid om traditioneel publiek te behouden en nieuw publiek te trekken. Bovendien creëert het museum hierdoor ook verbinding en interactie tussen deze twee groepen.

Rijkssubsidie

Het rijk stelt, in het kader van het Cultuurbeleid 2O2I-2O24, aan 12 gemeentelijke of provinciale musea 1 miljoen euro ter beschikking. Om in aanmerking te komen voor deze rijkssubsidie dienen de musea publieksactiviteiten te organiseren die te maken hebben met de gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal of internationaal belang. Elke provincie kan één museum voordragen.

Cultuur en erfgoed maken Zuid-Holland #elkedagbeter

De provincie Zuid-Holland behoudt en koestert haar cultuur en erfgoed. Het benadrukt een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spinoff. Dit vraagt om het zichtbaar en toegankelijk maken van cultuur en erfgoed zodat inwoners, liefhebbers, toeristen en alle geïnteresseerden ervan kunnen genieten. Voor nu en in de toekomst.